02/07/2009

«Επιστολή προς τον Πρόεδρο του ΓΕΩΤΕΕ σχετικά με τη μη εκπροσώπηση του Π.Κ.Σ. σε συσκέψεις για την επεξεργασία Π.Δ. για αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων κτηνιάτρων»

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ  ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Χαλκοκονδύλη  15,10432, Αθήνα
Τηλ. επικοινωνίας: 210-5202901, 210-5226769
Fax: 210-5202935

Αθήνα, 30/06/09
Α.Π. : 729

Προς τον Πρόεδρο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

κ. Μαρκόπουλο

Κοινοποίηση:

   1. ΣΚΜΖΑ
   2. ΣΚΜΖΘ
   3. Ε.Κ.Ε.
   4. ΓΕΩΤ.Ε.Ε., Παράρτημα Αν. Στερεάς Ελλάδας
   5. Υπουργό Α.Α.Τ., κ. Χατζηδάκη
   6. Υφυπουργό Α.Α.Τ., κ. Κιλτίδη

Θέμα: «Συζήτηση επί της προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία της Ε.Ε. τη σχετική με την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων»
       
Προ δύο ημερών έλαβα γνώση, υπό την ιδιότητά μου ως μέλος του Δ.Σ. του ΓΕΩΤΕΕ, του σημειώματος για την 9η/1-7-2009 Συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΓΕΩΤΕΕ σχετικά με τη λήψη απόφασης για την εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ και διαπίστωσα ότι είχαν προηγηθεί επανειλημμένες συσκέψεις για την επεξεργασία του Σχεδίου Π.Δ. που αφορά κυρίως τον κλάδο των κτηνιάτρων χωρίς να θεωρηθεί αναγκαίο να κληθεί εκπρόσωπος του Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου.

Σας υπενθυμίζω, λοιπόν, ότι ο Π.Κ.Σ. εκπροσωπεί τη συντριπτική πλειοψηφία των κτηνιάτρων, δηλαδή τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους συμβασιούχους και τους εργαζομένους κτηνιάτρους στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και στους οργανισμούς (π.χ. ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΛΓΑ κλπ.). Συνεπώς, εσείς ως πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ έχετε υποχρέωση να λαμβάνετε μέριμνα ώστε να εκπροσωπούνται όλοι οι κλάδοι του ΓΕΩΤΕΕ και όχι υποκινούμενος από προσωπικές και πολιτικές αντιπαραθέσεις να αγνοείτε τους εκπροσώπους της πλειοψηφίας των κτηνιάτρων σε σχέδιο νόμου που αφορά  κατά κύριο λόγο αυτούς των γεωτεχνικών επαγγελμάτων. Με βάση τους ιδρυτικούς και καταστατικούς νόμους του ΓΕΩΤΕΕ υποτίθεται ότι πρέπει να προστατεύετε τα επαγγελματικά δικαιώματα των υπαγομένων σε αυτόν τον κλάδο. Εσείς με την αντιδεοντολογική συμπεριφορά σας δηλώνετε στον κλάδο των κτηνιάτρων ότι δεν έχετε την πρόθεση να ασχολείστε με τα θέματά τους. Βεβαίως, δε μας εκπλήσσει η συμπεριφορά σας αυτή αναλογιζόμενοι τη διαδρομή σας στον συνδικαλιστικό χώρο, η οποία σύντομα κατά τις εκτιμήσεις μας, θα λάβει τέλος ελλείψει ψηφοφόρων.

Μετά  την ανωτέρω συμπεριφορά απαιτούμε όπως επαναληφθούν οι συσκέψεις με την συμμετοχή μας. Τυχόν δε λήψη αποφάσεων χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή μας ισοδυναμεί με δήλωση αδιαφορίας για τα δικαιώματα του κλάδου των κτηνιάτρων και σαφή πρόθεση καταστρατήγησης τους.
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Α. ΤΡΑΧΗΛΗ
επιστροφή