27/05/2024

Αποφάσεις Εκλογοαπολογιστικής Συνέλευσης, 19/05/24

απο

Κατόπιν ομόφωνης απόφασης και συνυπολογίζοντας τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν το καλοκαίρι αποφασίστηκε η διεξαγωή των εκλογών στις 6 Οκτωβρίου 2024.

Κάλπες θα ανοίξουν όπου είχαν ανοίξει και στις τελευταίες εκλογές, με απαραίτητη προϋπόθεση να υπάρχει εφορευτική επιτροπή και δικαστικός αντιπρόσωπος. Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη το ωράριο θα είναι κοινό. Το ίδιο θα συμβεί και στις κάπλες της επαρχίας με πιθανή εξαίρεση τις έδρες των παραρτημάτων. 

Εκλέχτηκε ομόφωνα η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αφού είχαν υποβληθεί υποψηφιότητες γραπτά και κατά τη διάρκεια της συνέλευσης.

Έγινε δεκτό ψήφισμα βάσει του οποίου οι κτηνίατροι του ν. Μαγνησίας εντάσσονται στο παράρτημα Θεσσαλίας. 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΕΚΛΟΓΩΝ.

1. Εγκρίθηκε ομόφωνα ψήφισμα για διατίμηση στα κτηνιατρικά φάρμακα.

2. Εγκρίθηκε ομόφωνα ψήφισμα για απεργία αποχή από την λήψη και αποστολή γενετικού υλικού - DNA.

Το προεδρείο της συνέλευσηςεπιστροφή