02/05/2023

Ενημέρωση του νομικού συμβούλου, κ. Ηλιού, σχετικά τη νέα Υ.Α. περί καθορισμού λεπτομερειών για την αποστολή δείγματος γενετικού υλικού ζώων συντροφιάς στο ΙΙΒΕΑΑ

Αθήνα, 02/05/23
Θέμα: Έκδοση Υπουργικής Απόφασης Υπουργού Εσωτερικών περί καθορισμού λεπτομερειών για την αποστολή δείγματος γενετικού υλικού ζώων συντροφιάς στο ΙΙΒΕΑΑ
Δημοσιεύτηκε στο τεύχος ΄β της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αριθμ. φύλλου 2572/20.04.2023, η υπ. αριθμ. 31932 απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών που αφορά τον καθορισμό λεπτομερειών για την αποστολή δείγματος γενετικού υλικού ζώων συντροφιάς και συγκεκριμένα σκύλων και γατών στο εργαστήριο φύλαξης και ανάλυσης γενετικού υλικού ζώων συντροφιάς (ΕΦΑΓΥΖΣ) του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης σκύλου ή γάτας δεν επιθυμεί να στειρώσει το ζώο του. 

Προϋπόθεση για την έκδοση της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης είναι η έναρξη λειτουργίας του ΕΦΑΓΥΖΣ. 

Μόλις λάβαμε γνώση της Υ.Α. επικοινώνησα ως νομικός σύμβουλος του Π.Κ.Σ. με τις υπηρεσίες του ΙΙΒΕΑΑ για να ρωτήσω αν λειτουργεί το ΕΦΑΓΥΖΣ, αν έχει οριστεί αρμόδιος υπάλληλος, καθώς και διαδικασία παραλαβής και ανάλυσης του γενετικού υλικού. 

Δυστυχώς, διαπίστωσα ότι δεν είχαν λάβει καν γνώση της Υ.Α. 

Όπως γίνεται αντιληπτό απαιτούνται περαιτέρω λεπτομέρειες για τη διαδικασία αποστολής γενετικού υλικού στο ΕΦΑΓΥΖΣ, καθώς και για τα παράβολο που πρέπει να καταβάλουν οι ιδιοκτήτες ζώων.

Όταν θα λειτουργήσει το ΕΦΑΓΥΖΣ και θα έχει την υλικοτεχνική υποδομή να δεχθεί γενετικό υλικό ζώων συντροφιάς ευελπιστώ να ενημερωθούμε ώστε να ξεκινήσει η αποστολή δειγμάτων.

Σε κάθε περίπτωση η παράγραφος 9 του άρθρου 46 του ν.4830/2021 ορίζει ότι το γενετικό υλικό θα αποσταλεί μετά την παρέλευση ενός μηνός από την έναρξη του ΕΦΑΓΥΖΣ και τα σχετικά πρόστιμα θα επιβάλλονται μετά παρέλευσης 3 μηνών από την έναρξη λειτουργίας του ΕΦΑΓΥΖΣ.

Εν κατακλείδι είναι προφανές ότι εκδόθηκε Υ.Α. χωρίς να είναι έτοιμες οι αρμόδιες υπηρεσίες να παραλάβουν γενετικό υλικό. 

Εντωμεταξύ θα αποστείλουμε ερώτημα στο ΥΠ.ΕΣ. και στο ΙΙΒΕΑΑ ώστε να μας πληροφορήσουν την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ΕΦΑΓΥΖΣ.

Μέχρι την παρέλευση ενός μήνα από τη λειτουργία έναρξης του ΕΦΑΓΥΖ ουδεμία υποχρέωση υφίσταται από τα μέλη του συλλόγου για την αποστολή γενετικού υλικού. Αν βεβαίως κάποιο εκ των μελών του Π.Κ.Σ. νιώθει ανασφάλεια ας αποστείλει τα δείγματα, υπό την προϋπόθεση ο ιδιοκτήτης να κατορθώσει να πληρώσει παράβολο, στο γραφείο του Προέδρου του ΙΙΒΕΑΑ.

Η θέση μου μού επιβάλλει να στηρίζομαι σε γεγονότα και να μην προβαίνω σε περαιτέρω κρίσεις. Ο Νομικός Σύμβουλος του Π.Κ.Σ.

Ηλιού Χρήστος


επιστροφή