30/10/2007

«Επιστολή Δ. Κτηνιατρικής Ν. Αθηνών που αφορά τις Άδειες Λειτουργίας Ιατρείων Μικρών Ζώων», Οκτώβριος 2007

Ο Π.Κ.Σ. έλαβε την παρακάτω επιστολή από τη Δ. Κτην/κής της Νομαρχίας Αθηνών και τη θέτει υπόψην των μελών του. Εμείς να επισημάνουμε ότι η «Άδεια λειτουργίας Κτηνιατρείου» αφορά τους κτηνιάτρους όλης της χώρας, μιας και όσοι δεν έχουν άδεια μπορεί να αντιμετωπίσουν προβλήματα κατά την άσκηση του επαγγέλματος.

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν.Α. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Θέμα: άδεια λειτουργίας ιατρείων μικρών ζώων

Όλα τα μέλη που δε διαθέτουν άδεια λειτουργίας κτηνιατρείου σύμφωνα με τους ν. 3170/2003 και ν.3399/2006 πρέπει να φροντίσουν και ανάλογα μα την περίπτωσή τους, να υποβάλλον αίτηση αδειοδότησης ή να παραλάβουν την ήδη εκδιδόμενη άδειά τους εντός χρονικού διαστήματος ενός μηνός.
[…]

Σας επισημαίνουμε την αδυναμία συμμετοχής ιδιωτών κτηνιάτρων χωρίς νόμιμη άδεια λειτουργίας του κτηνιατρείου τους, στα επιδοτούμενα προγράμματα αντιμετώπισης αδέσποτων ζώων που εκπονούνται από τους Δήμους δικαιοδοσίας Νομαρχίας Αθηνών.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Γεώργιος Πρωτογεράκης»
επιστροφή