11/03/2022

Επιστολή στον δήμο Πατρέων: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για τη διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Αθήνα, 11/03/22

Αρ. Πρωτ.: 1999


patra

Προς

•Δήμαρχο Πατρέων

•Δημοτικούς Συμβούλους


Θέμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για τη διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάςΑξιότιμε κ. Δήμαρχε,


Διαβάζοντας το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για τη διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς πληροφορηθήκαμε για μια σειρά από αναθέσεις, όπως, επίσης, και για τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου με κτηνίατρο, προκειμένου να λειτουργήσει το δημοτικό κτηνιατρείο. Ζητάμε να μας επισημάνετε με ποιον τρόπο έγινε γνωστή η πρόθεση του δήμου για πρόσληψη κτηνιάτρου και σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου. Υπήρξε δημόσια ανακοινωμένη προκήρυξη κι αν ναι, σε ποιους φορείς; Αναρωτιόμαστε, επίσης, γιατί δε μας στάλθηκε κάποια ανακοίνωση, προκειμένου να την κοινοποιήσουμε στα μέλη μας. Το προηγούμενο χρονικό διάστημα θεωρούσαμε ότι υπήρξε μεταξύ μας κλίμα συνεργασίας και καλή επικοινωνίας, όταν μάλιστα το καλοκαίρι του 2018 προχωρήσαμε στη στείρωση 120 αδέσποτων σκύλων. Ως εκ τούτου ομολογούμε ότι μας ξάφνιασε  ο «αποκλεισμός» μας από την πληροφορία και μας οδηγεί σε σκέψεις περί άλλων σκοπιμοτήτων.  Γνωρίζουμε ότι οι απευθείας αναθέσεις μέχρι ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό επιτρέπονται από τον νόμο και λογικά και στην περίπτωση του δήμου σας όλα έχουν γίνει νομότυπα. Παρόλα αυτά, αυτό δε σημαίνει ότι είναι και ηθικά σωστά και δίκαια. 

Πάγιο αίτημα του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου προς όλους τους δήμους είναι η ίδρυση δημοτικών κτηνιατρείων και η στελέχωσή τους με μόνιμο προσωπικό, ώστε να μπορούν να λειτουργούν κανονικά και αδιάκοπα.Η πρόβλεψη λειτουργίας δημοτικού κτηνιατρείου στο επιχειρησιακό πλάνο του δήμου είναι θετική , αλλά καλό θα ήταν και ο τρόπος υλοποίησής του να χαρακτηρίζεται από διαφανείς και αξιοκρατικές πράξεις.


Με τιμή,

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Π.Κ.Σ.                                                         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π.Κ.Σ.

ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΧΗΛΗ                                                          ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ


επιστροφή