22/02/2022

Έγγραφο προς Κέντρο Διά Βίου Μάθησης


Αθήνα, 22/02/22

Αρ. Πρωτ.: 1990


σκ

 

Προς: κ.Αποστόλη Κουτρουμπέλη,  Κέντρο Διά ΒίουΜάθησης EDU4U

 

 

Θέμα:Διάκριση μεταξύ κτηνιάτρων

 

 

Αξιότιμε κ. Κουτρουμπέλη,

 

Απευθυνόμαστεσε εσάς με την παρούσα επιστολή εξαιτίας δημοσιεύματος στο οποίο αναφέρονται δηλώσειςσας σχετικά με το προσωπικό το οποίο απασχολείτε στη σχολή σας και είναιυπεύθυνο για την εκπαίδευση των νέων κρεοπωλών.

Πιοσυγκεκριμένα, λοιπόν, στο από 29/1/22 δημοσίευμα της εφημερίδας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»φέρεστε να δηλώνετε ότι δημόσιοι κτηνίατροι είναι αυτοί που έχετε επιλέξει ωςεκπαιδευτές. Παρόλο που μας προκαλεί απορία πώς είναι δυνατό ναετεροαπασχολούνται δημόσιοι υπάλληλοι, θεωρούμε αυτονόητο ότι έχετε φροντίσειόλα να γίνονται σύννομα και θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι οι κτηνίατροι, είτεδουλεύουν στο δημόσιο είτε είναι ιδιώτες, είναι ισότιμοι και κανείς δεν υστερείγνώσεων. Άλλωστε πολλοί ιδιώτες κτηνίατροι, ειδικά σε επαρχιακές πόλεις,ασχολούνται με την υγεία και ευζωία παραγωγικών ζώων σε εκτροφές, ενώ επιπλέοναντικείμενό τους είναι ο έλεγχος τροφίμων ζωικής προέλευσης.

Γιατον λόγο αυτό θα σας παρακαλούσαμε να μην κάνετε διαχωρισμούς, έστω και έμμεσα,αξιολογώντας ένα μέρος του κλάδου μας βάσει των εργασιακών του σχέσεων και όχιτων γνώσεων και των πρακτικών του.

 

Μεεκτίμηση,

 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Π.Κ.Σ.                                                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π.Κ.Σ.

ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΧΗΛΗ                                                              ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ

                                                                         

επιστροφή