20/12/2021

Οι κτηνίατροι θεματοφύλακες της Ενιαίας Υγείας


Οι κτηνίατροι αποτελεούν βασικό κρίκο στην αλυσίδα της Ενιαίας Υγείας. Η νέα πανδημία αποτέλεσε την αφορμή να γίνει σε ευρύ πλαίσιο γνωστή και κατανοητή η σημασία μιας ολιστικής προσέγγισης της υγείας, η σύνδεση της υγεία των ανθρώπων με την υγεία των ζώων. Οι κτηνίατροι γνωρίζουν και μπορούν να εξασφαλίσουν την υγεία των ζώων σε μια κτηνοτροφική μονάδα. Οι κτηνίατροι, αρμόδιοι για τον έλεγχο των τροφίμων, έχουν κυρίαρχο ρόλο στην εξασφάλιση υγιεινής τροφής «από τον στάβλο στο πιάτο». 


FVE1


επιστροφή