21/11/2021

Έκτακτα μέτρα προστασίας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID19 για το διάστημα από τη Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021 έως και τη Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2021

Δημοσιεύθηκε η απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ.72486/19.11.2021 με τίτλο "Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00."

Με βάση τη νέα απόφαση ισχύουν τα ίδια μέτρα που ίσχυαν και πριν. 

Αναλυτικότερα:

1. Υποχρεωτική χρήση μάσκας

2. Τήρηση των απαραίτητων αποστάσεων (1,5 μέτρου μεταξύ των ατόμων - 1 άτομο ανά 2 τ.μ.

3. Τοποθέτηση/χρήση αλκοολούχου διαλύματος περιεκτικότητας άνω του εβδομήντα τοις εκατό (70%) για την αντισηψία χεριών

4. Υποχρέωση ανάρτησης με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο σε εμφανές σημείο των κανόνων λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου και του μέγιστου αριθμού ατόμων, που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του χώρου

5. Εξαερισμός των χώρων με φυσικό ή τεχνητό τρόπο κατ' εφαρμογή των υπό στοιχεία Δ1(δ)/ΓΠ.οικ.26335/23.4.2020 και Δ1/ΓΠ.οικ.81816/18.12.2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Υγείας

Σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας:

1.  Ο τρόπος λειτουργίας των κτηνιατρείων, λόγω του ότι οι ανάγκες προσομοιάζουν, θα πρέπει να είναι ανάλογος με τον τρόπο λειτουργίας των ιατρείων, γεγονός που συμβαίνει  καθ' όλη περίοδο της πανδημίας.

Εντός του κτηνιατρείου θα εισέρχονται ως συνοδοί των προς θεραπεία ζώων πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες το τελευταίο 6μηνο ή οι έχοντες Pcr ή rapid test εντός 48 ωρών προ της εισόδου στο κτηνιατρείο. Όμως, κατά περίπτωση, ιδιαιτέρως όταν το περιστατικό είναι επείγον και η παρουσία του συνοδού εντός του εξεταστηρίου κρίνεται αναγκαία από τον κτηνίατρο για κάποιο χρονικό διάστημα, εξαιρούνται οι συνοδοί της ανωτέρω υποχρέωσης.

2. Για τα κτηνιατρικά γραφεία παραγωγικών ζώων και τα καταστήματα λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμάκων ισχύουν οι διατάξεις που αφορούν την είσοδο στα φαρμακεία ήτοι χωρίς την επίδειξη σχετικού πιστοποιητικού από τον πελάτη. 

3. Για τα pet shop που διατηρούν συνάδελφοι ισχύει παρομοίως η είσοδος των πελατών/επισκεπτών χωρίς την επίδειξη κάποιου πιστοποιητικού. 


 * Ο ΄έλεγχος γίνεται με επίδειξη του πιστοποιητικού εμβολιασμού/νόσησης/αρνητικού τεστ και της ταυτότητας

επιστροφή