10/11/2021

Αναβολή Συνέλευσης ΠΚΣ-Παράταση θητείας Δ.Ε.

Σε έκτακτη συνεδρίαση της Δ.Ε. του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου την 9η Νοεμβρίου 2021 αποφασίστηκε ομόφωνα η αναβολή της γενικής συνέλευση του Συλλόγου. 

Σε συνεδρίασή της την 29η Οκτωβρίου η Δ.Ε. είχε αποφασίσει, κατά πλειοψηφία, τη διεξαγωγή έκτακτης συνέλευση για τις 21/11, που ως μοναδικό θέμα θα είχε την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών του Π.Κ.Σ. Όμως, τα επιδημιολογικά δεδομένα άλλαξαν δραματικά σε μικρό χρονικό διάστημα. Με αίσθημα ευθύνης απέναντι σε όλους τους συναδέλφους αποφασίστηκε η αναβολή της.

Σύμφωνα με το άρθρο 78 του ν.4850/05/11/21 η θητεία των Δ.Σ.και λοιπών καταστατικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων έχει ήδη παραταθείκατά τη διάρκεια ισχύος εκτάκτων μέτρων για την αντιμετώπιση και τον περιορισμότης διασποράς του covid19 ως τις 31/12/21.

επιστροφή