02/11/2021

H UEVP για την ένταξη των κτηνιάτρων στα επαγγέλματα υγείας

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η UEVP έχει ξεκινήσει μια σοβαρή προσπάθεια για την αναγνώριση του κτηνιατρικού επαγγέλματος ως επαγγέλματος επιστημόνων υγείας, όπως άλλωστε ισχύει με τους γιατρούς, του οδοντίατρους, φαρμακοποιούς, νοσηλευτές, μαίες κ.ο.κ. Η επιτυχία αυτής της προσπάθειας και η αναγνώριση πανευρωπαϊκά των κτηνιάτρων ως επαγγελματιών υγείας θα έχει ως αποτέλεσμα την ταυτόχρονη ισχύ σε όλες τις χώρες της Ε.Ε., άρα και στην Ελλάδα.

Ως Πρόεδρος του Π.Κ.Σ. και ως αντιπρόεδρος της UEVP* θα κάνω ό,τι είναι δυνατό για να πετύχουμε.

Ακολουθεί εισήγηση της UEVP σχετική με το θέμα.

Με εκτίμηση,

Η Πρόεδρος

Αθηνά Τραχήλη

uevp

*Η UEVP ως ανεξάρτητος οργανισμός αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος της FVE. Αντιπροσωπεύει 29 κράτη μέλη και 5 ευρωπαϊκές ομοσπονδίες, οι οποίες εκπροσωπούν ευρωπαίους επαγγελματίες. Από την ίδρυσή του το 1970, έχει ως αποστολή να ενώσει τους 140.000 ευρωπαίους επαγγελματίες και να λειτουργεί ως η φωνή τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με στόχο τη δημιουργία προτύπων και κριτηρίων για τους ευρωπαίους κτηνιάτρους. 

Οι κτηνίατροι στο μητρώο Υπηρεσιών

Το κτηνιατρικό επάγγελμα είναι ένα νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα που ρυθμίζεται επί του παρόντος από το μητρώο Υπηρεσιών (Services Directive), το οποίο εγκρίθηκε από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα το 2006 και τις Οδηγίες για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων του 2005.

 

Η ρύθμιση του επαγγέλματος του κτηνιάτρου μέσω του καθορισμού και της διατήρησης υψηλών κριτηρίων για την κτηνιατρική εκπαίδευση και την επαγγελματική συμπεριφορά (περιορισμός της εισδοχής στο επάγγελμα σε όσους διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα, θέσπιση προτύπων επαγγελματικής συμπεριφοράς και εφαρμογή πειθαρχικών μέτρων όταν χρειάζεται) είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της προστασίας της δημόσιας υγείας και της υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων.

Παρόλο που το κτηνιατρικό επάγγελμα θεωρείται ευρέως ως ιατρικό επάγγελμα, ρυθμίζεται από το μητρώο οδηγιών για τις Υπηρεσίες. Πρόσφατα γεγονότα δείχνουν ότι οι κτηνίατροι παίζουν σημαντικό ρόλο στη χάραξη πολιτικής για τη δημόσια υγεία στην Ευρώπη και κάνουν σαφή τη διασύνδεση μεταξύ της υγείας των ζώων και των ανθρώπων. Ως εκ τούτου η UEVP καλεί την την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επανεξετάσει την ταξινόμηση του κτηνιατρικού επαγγέλματος στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Η πολιτική της “Ενιαίας Υγείας” συνεπάγεται ευθυγράμμιση μεταξύ της υγείας ανθρώπων και ζώων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο σχέδιό της του 2017 με τίτλο “Σχέδιο δράσης Ενιαίας Υγείας κατά της μικροβιακής αντοχής (AMR)”, όρισε την “Ενιαία Υγεία” ως μια “αρχή που αναγνωρίζει ότι η ανθρώπινη και ζωική υγεία είναι αλληλένδετες, ότι οι ασθένειες μεταδίδονται από τους ανθρώπους στα ζώα και αντίστροφα και επομένως πρέπει να αντιμετωπιστούν και στις δύο περιπτώσεις. Η αρχή της Ενιαίας Υγείας λαμβάνει επίσης υπόψη και το περιβάλλον, άλλον έναν συνδετικό κρίκο μεταξύ ανθρώπων και ζώων, αλλά και πιθανή πηγή νέων ανθεκτικών μικροοργανισμών. Ο όρος αυτός είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένος, καθώς έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως στην Ε.Ε. αλλά και στην Πολιτική Διακήρυξη για την AMR των Ηνωμένων Εθνών το 2016”.

Η αρχή αυτή τονίζεται σε πολλές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως στη “Φαρμακευτική στρατηγική για την Ευρώπη” που παρουσιάστηκε τον Νοέμβριο του 2020. Εφόσον η ανθρώπινη και η ζωική υγεία συνδέονται, πιστεύουμε ότι οι κτηνίατροι πρέπει να αντιμετωπίζονται ως επαγγελματίες υγείας εντός της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Η κρίση του COVID-19 ανέδειξε τη σύνδεση μεταξύ ανθρώπινης και ζωικής υγείας

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) πάνω από το 60% των ανθρώπινων μολυσματικών ασθενειών είναι ζωονόσοι. Επομένως, η διασύνδεση μεταξύ της υγείας των ανθρώπων και των ζώων δεν χρειάζεται πλέον να αποδειχτεί. Η κρίση του COVID-19 επίσης είναι ένα παράδειγμα της σύνδεσης αυτής, προς την κατεύθυνση της ζωικής μόλυνσης που προκαλείται από ανθρώπινες ασθένειες, όπως στην περίπτωση των εκτροφείων μινκ στην Ολλανδία. 

Επιπλέον η μάχη για την καταπολέμηση του COVID-19 έδειξε ότι οι ικανότητες των κτηνιάτρων συμβαδίζουν με αυτές των υπόλοιπων επαγγελματιών υγείας. Επίσης, οι κτηνίατροι διαθέτουν εκτενή πείρα στην αντιμετώπιση επιδημικών καταστάσεων κάθε χρόνο, καθώς καλούνται να καταπολεμήσουν την υψηλή παθογόνο γρίπη των πτηνών ή την αφρικανική πανώλη των χοίρων. Αυτή η πείρα, σε κάποια κράτη μέλη, έδωσε την ευκαιρία στους κτηνιάτρους να συμμετέχουν στην καμπάνια εμβολιασμού κατά του COVID-19.

Αυτές οι διασυνδέσεις και οι κοινοί στόχοι στην πολιτική για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων απαιτούν, σύμφωνα με τα μέλη του UEVP, αλλαγή στην ταξινόμηση του κτηνιατρικού επαγγέλματος εντός της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Συγκεκριμένα, τα μέλη του UEVP ζητούν να ενταχθούν οι κτηνίατροι στους επαγγελματίες υγείας. 

επιστροφή