07/09/2021

Προς Ιππικό Όμιλο Χανίων: Μη σύννομη άσκηση κτηνιατρικών πράξεων

Αθήνα, 06/09/21

Αρ. Πρωτ.: 1942


Προς: Ιππικό Όμιλο Χανίων

Υπόψη κ. Αναστασάκη Ναυσικάς


Θέμα: Μη σύννομη άσκηση κτηνιατρικών πράξεων 


Αξιότιμη κ. Αναστασάκη,


Ενημερωθήκαμε και επιβεβαιώσαμε ότι εδώ και κάποια χρόνια επισκέπτεται τον Ιππικό Όμιλο Χανίων κατόπιν πρόσκλησής σας ο κ. -------- με στόχο την παροχή οδοντιατρικών υπηρεσιών σε μεγάλο αριθμό αλόγων. 

Αρχικά, θα θέλαμε να μας ενημερώσετε αν ο εν λόγω κύριος διαθέτει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου να ασκεί κτηνιατρικές πράξεις στη χώρα μας. Σας γνωστοποιούμε ότι για την άσκηση κτηνιατρικών πράξεων στη χώρα μας απαιτείται από απόφοιτο κτηνιατρικής σχολής η υποβολή αναγγελίας έναρξης άσκησης του γεωτεχνικού επαγγέλματος στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3919/2011 (Α’32), όπως ισχύει, της υποπαρ. Ε.4 της παρ. Ε του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 (Α’ 107), καθώς και η έναρξη στην εφορία, ακόμα κι αν η άσκηση γίνεται περιστασιακά και όχι συστηματικά.  

Επιπλέον, τίθεται για εμάς και ένα ζήτημα ηθικής. Με δεδομένο ότι υπάρχουν και στο νησί της Κρήτης κτηνίατροι ικανοί να παρέχουν οδοντιατρικές υπηρεσίες στα άλογα δεν αντιλαμβανόμαστε ποιος μπορεί να είναι ο λόγος που τους στερείτε τη νόμιμη άσκηση της εργασίας τους, καταφεύγοντας σε πρόσκληση επαγγελματιών από το εξωτερικό.

Αναμένουμε την απάντησή σας άμεσα.Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Π.Κ.Σ.                                                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π.Κ.Σ.

ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΧΗΛΗ                                                             ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ


επιστροφή