19/07/2021

Δελτίο Τύπου σχετικά με τον Καταρροϊκό Πυρετό των αιγοπροβάτων


ΚτηνιατρικήςτηςΠεριφέρειαςΔυτικήςΕλλάδαςενημερώνειότιέχειεπιβεβαιωθεί η παρουσία του νοσήματος του καταρροϊκού πυρετού (ορότυπος 4)τωναιγοπροβάτωνσεεκμεταλλεύσειςτηςΠεριφερειακήςΕνότηταςΑρκαδίας.

Μεβάσηταεπιστημονικάδεδομένα,τιςοδηγίεςτουΥπουργείουΑγροτικήςΑνάπτυξης και Τροφίμων και με την εμπειρία από την εμφάνιση τουνοσήματος ταπροηγούμενα έτη:

1. Προτείνεται2.  1. Οι κτηνοτρόφοι πριν από οποιαδήποτε μετακίνησητων ζώων τους ναενημερώνουν και ναλαμβάνουν σχετική άδεια από τα κατά τόπουςΑγροτικάΚτηνιατρεία.

 

Τονίζεται, ότιτο νόσημα του Καταρροϊκού Πυρετού δενπροσβάλλει τονάνθρωπο,επομένωςδενυπάρχεικίνδυνοςγιατηνΔημόσιαΥγεία.

Τασυμπτώματατουνοσήματοςσταπρόβατα(ταοποίαείναιταπιοευαίσθητα)είναι πυρετός, αδυναμία, ανορεξία, οίδημα χειλέων, στόματος, οφθαλμώνκαιαυτιών,βλεννοπυώδεςρινικόέκκριμα,πουφράσσειταρουθούνια,οίδημαγλώσσας,που μπορεί να γίνει κυανή, έλκη και νεκρώσεις του στόματος με έντονησιελόρροια,χωλότητα,ποδοδερματίτιδα,έντονηερυθρότητακαιπετέχειεςστηνπεριοχήτης στεφάνης στο άνω τμήμα των χηλών. Η μόλυνση κατά την κυοφορίαμπορεί να οδηγήσει σε αποβολές ή γέννησηθνησιγενών ζώων, τα οποία μπορεί ναπαρουσιάζουνκαισυγγενείςδιαμαρτίεςδιάπλασης.Η“αυτοϊαση”έχειπιθανέςσυνέπειεςτηνυπογονιμότητα,τηνκαθυστερημένηανάπτυξηκαιτηναπώλειαερίου.Ηθνησιμότητα ποικίλλει από 2-30% για τα πρόβατα, που είναι εξαιρετικά ευαίσθητακαισταοποίαμπορείνα αγγίξει και το 70%.

ΣτοιχείαεπικοινωνίαςυπεύθυνωνκτηνιάτρωνγιατονΚαταρροϊκόΠυρετό:

Π.ΕΑχαΐας:ΣπαθήΑσημίνα,τηλ.2613613726

ΚασπίρηςΙωάννης,τηλ.2613613728

Π.Ε Αιτ/νίας: Στάμος Γεράσιμος ,τηλ.263155182ΜπαμπούρηΙωάννα,τηλ.2631051638

Π.ΕΗλείας:ΧατζηπανταζήςΓεώργιος,τηλ.2623054212

ΓκούβαςΓώργιος,τηλ.2621360173

 

 


ΗΠροϊσταμένητηςΔ/νσηςΚτηνιατρικής

ΟικονόμουΧαρίκλεια


επιστροφή