01/07/2021

Έγγραφο προς την Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδας

Αθήνα, 29/06/21

Αρ. Πρωτ.: 1925Προς : Πρόεδρο και μέλη Δ.Σ. Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας ΕλλάδαςΘέμα: Φωτογραφία σε έντυπο της Κ. Σ. Ε.


Αξιότιμε Πρόεδρε

Αξιότιμα μέλη του Δ.Σ.
Σε έντυπο στο οποίο αναφέρετε τις θέσεις σας για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών για τα ζώα συντροφιάς και πιο συγκεκριμένα, για την πρόταση περί υποχρεωτικής στείρωσης των ζώων συντροφιάς, έχετε κάνει χρήση φωτογραφίας ενός ζώου/σκύλου σε ένα τραπέζι. Το ζώο φαίνεται να είναι υπό γενική αναισθησία έτοιμο να δεχθεί κάποια χειρουργική επέμβαση.

Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε την προέλευση της φωτογραφίας, οφείλουμε, όμως, να σημειώσουμε ότι οι συγκεκριμένες πρακτικές, όπως απεικονίζονται, αντίκεινται της ορθής κτηνιατρικής πράξης, εκθέτουν τους επεμβαίνοντες και αποτελούν παράδειγμα κακής ιατρικής πράξης.

Η παντελής έλλειψη ασηψίας και αντισηψίας, η απουσία χειρουργικού πεδίου, ο ακατάλληλος και αναχρονιστικός «εξοπλισμός» περνούν στα όρια της κακοποίησης του ζώου.

Για τους παραπάνω λόγους σας καλούμε να αλλάξετε άμεσα τον τρόπο παρουσίασης της συγκεκριμένης κτηνιατρικής πράξης, της στείρωσης, από το έντυπό σας, γιατί εγείρει ποινικές κυρώσεις και προσβάλλει τους Έλληνες Κτηνιάτρους.


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΧΗΛΗ                                         ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ

κσε

επιστροφή