03/06/2021

Προμήθεια self test

Αθήνα, 02/06/21

Αρ. Πρωτ.: 1914

st

Προς: Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Κοινοποίηση: Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

                        Υπουργείο Υγείας

Θέμα: Προμήθεια self test
Βάσει των Κ.Υ.Α. που έχουν εκδοθεί για την προμήθεια των self tests σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα οι κτηνίατροι μπορούν να τα προμηθεύονται δωρεάν από τα φαρμακεία. Παρόλα αυτά, έχει δημιουργηθεί ζήτημα με εκείνους τους κτηνιάτρους που έχουν μεν κτηνιατρεία, αλλά με μορφή εταιρίας. Δυστυχώς εκείνοι δε φαίνεται να τα δικαιούνται, όπως αποδεικνύεται και από τις επισκέψεις τους στα φαρμακεία. 

Παρακαλούμε για τη ρύθμιση του ζητήματος, μιας και αφορά θέμα προστασίας της δημόσιας υγείαςΜε εκτίμηση,


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΧΗΛΗ                                         ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ


επιστροφή