31/05/2021

Επιδότηση πάγιων δαπανών - Εως 17 Ιουνίου 2021 η αίτηση

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση ΓΔΟΥ 504/2021 σχετικά με τη διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

Ο ΚΑΔ 75,  κτηνιατρικές δραστηριότητες, εμπίπτει στη συγκεκριμένη απόφαση-επιδότηση.

Παρακαλούμε να ενημερωθείτε από τους λογιστές σας για τις λεπτομέρειες με δεδομένο ότι πρέπει να κατατεθούν οι αιτήσεις μέχρι τις 17 Ιουνίου.


Με εκτίμηση,

Η Πρόεδρος του ΠΚΣ

Αθηνά Τραχήλη

επιστροφή