27/05/2021

Έγγραφο ερώτημα προς τη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφέρειας Κρήτης για τη διαχείριση αποβλήτων μελιταίου πυρετού

Αθήνα, 24/05/21

Αρ. Πρωτ.: 1909

 

 

 

 

 

Προς: ΓενικήΔιεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφέρειας Κρήτης

 

 

Θέμα: Διαχείρισηαποβλήτων μελιταίου πυρετού

 

Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε βάσει ποιουνόμου απαιτείται από τους κτηνίατρους εκτροφής να συνάψουν σύμβαση με εταιρείαδιαχείρισης αποβλήτων, η οποία και αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου να μπορούννα στέλνουν αιμοδείγματα στα κτηνιατρικά εργαστήρια.

 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΧΗΛΗ                                                ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ 

επιστροφή