24/05/2021

Παρατηρήσεις επί του αναρτηθέντος στον δικτυακό τόπο διαβουλεύσεων του Υπουργείο Εσωτερικών σχεδίου νόμου για το νέο πλαίσιο ευζωίας των ζώων συντροφιάς.

Αθήνα, 17/05/21

Αρ. Πρωτ: 1905


Προς: Υπουργείο ΕσωτερικώνΘέμα: Παρατηρήσεις επί του αναρτηθέντος στον δικτυακό τόπο διαβουλεύσεων του Υπουργείο Εσωτερικών σχεδίου νόμου για το νέο πλαίσιο ευζωίας των ζώων συντροφιάς.


Σε συνέχεια της από 21/3/21 επιστολής όπου αναλύσαμε τις θέσεις μας επί του υπό κρίση σχεδίου νόμου και μετά την ανάρτηση αυτού πάλι στον δικτυακό τόπου του ΥΠ.ΕΣ. και τις θέσεις της Δ.Ε. του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου, όπως αποτυπώθηκαν στην από 12/5/21 συνεδρίαση, σας αποστέλλουμε τα σημεία στα οποία εμμένουμε και διαφοροποιούμαστε.

Άρθρο 4 

Παράγραφος 3

Στο ηλεκτρονικό βιβλιάριο πρέπει να καταγράφονται μόνο τα στοιχεία που σχετίζονται με τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας ήτοι ο εμβολιασμός για τη λύσσα και η διάγνωση λεϊσμανίωσης και λεπτοσπείρωσης. Πέραν των ζητημάτων που δημιουργούνται λόγω της συλλογής στοιχείων για το ζώο και τον ιδιοκτήτη που άπτονται του κανονισμού GDPR και του ιατρικού απορρήτου, τονίσαμε και στις αρχικές μας παρατηρήσεις ότι όσοι κτηνίατροι δε διαθέτουν γραμματειακή υποστήριξη θα πρέπει να αναλώνουν τον περισσότερο χρόνο παραμονής τους στο κτηνιατρείο στην ηλεκτρονική καταγραφή στοιχείων. 

Παράγραφος 13

Η δωρεάν σήμανση, καταγραφή, στείρωση, εμβολιασμός δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς πρέπει να αφορά συγκεκριμένες ομάδες όπως αυτοί των ΑΜΕΑ, και να μη χορηγείται σε όσους δηλώνουν εισόδημα κατώτερου του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, καθώς και πληθώρα άλλων κοινωνικών ομάδων, αφού ως γνωστό η πλειονότητα των ελεύθερων επαγγελματιών δηλώνουν ιδιαίτερα χαμηλό εισόδημα με συνέπεια ενώ δε στηρίζονται η μη έχοντες, μειώνεται το εισόδημα των κτηνιάτρων. 

Η συγκεκριμένη διάταξη έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το δικαίωμα της ανάπτυξης της ελεύθερης οικονομικής δραστηριότητας, οι δε Δήμοι ουσιαστικά ανταγωνίζονται τους κτηνιάτρους, εφόσον αναφερόμαστε σε μεγάλο αριθμό μείωσης πελατών

Από την άλλη πλευρά, πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι αν κάποιος δε διαθέτει τα στοιχειώδη για τη δική του επιβίωση ακόμα κι αν του παρέχεται δωρεάν η στείρωση και ο εμβολιασμός του ζώου, προφανώς θα αδυνατεί να προσφέρει αντιστοίχως τα στοιχειώδη για την επιβίωση του ζώου ή την κατάλληλη θεραπεία σε περίπτωση ασθένειας. Τέλος αν εμβολιαστεί στον δήμο και κατά τις νυχτερινές ώρες έχει κάποια αλλεργική αντίδραση πώς θα αναζητηθεί ο κτηνίατρος του δήμου. Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες πχ Ηνωμένο Βασίλειο, απαιτείται να υφίσταται ελάχιστο ετήσιο εισόδημα για να διατηρεί κανείς ζώο συντροφιάς.


Άρθρο 5

Παράγραφος 1

Έστω κι αν μεταφέρθηκε ο χρόνος έναρξης της υποχρέωσης του ιδιοκτήτη να στειρώσει το δεσποζόμενο ζώο, παραμένουμε αντίθετοι στην υποχρεωτικότητα της στείρωσης σε όλα τα ζώα συντροφιάς και μάλιστα αδιακρίτως φύλου και είδους. Μία τέτοια πρόβλεψη φανερώνει αντιεπιστημονική προσέγγιση και ελλιπή ανάλυση του φαινομένου του υπερπληθυσμού των αδέσποτων.

Εφόσον αποδεχόμαστε αφενός ότι τα ζώα έχουν συναισθηματική νοημοσύνη και αφετέρου ότι η αναπαραγωγή αποτελεί τη βάση της φυσικής συνέχειας η επιβολή της στείρωσης στα δεσποζόμενα ζώα δια νόμου δεν μπορεί να αιτιολογηθεί. 

Είναι προφανές ότι η συγκεκριμένη διάταξη έρχεται σε αντίφαση με το άρθρο 1 του αυτού νομοσχεδίου που αναφέρεται σε ελευθερία εκφράσεως και φυσιολογική συμπεριφορά των ζώων υπό κατάλληλες συνθήκες. 

Με την ανωτέρω υποχρεωτική θέσπιση στειρώσεως η πολιτεία περιορίζει τα ατομικά δικαιώματα και τις ατομικές ελευθερίες των πολιτών-ιδιοκτητών ζώων, δικαιώματα, όμως, που θα δικαιούτο να περιστείλει μόνο εφόσον θα υφίσταντο λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η Πολιτεία θα μπορούσε να επιβάλει ασφαλιστικές δικλείδες και κυρώσεις για τους ιδιοκτήτες των νεογέννητων ζώων, όπως τα πράττει με το υπό κρίση νομοσχέδιο, με συνέπεια να φαντάζει υπερβολή η οποιαδήποτε περαιτέρω διάταξη. 

Επιβάλλοντας, όμως, με νόμο την κατάργηση πέραν της μία φοράς της αναπαραγωγής των δεσποζόμενων ζώων και την εν συνεχεία στείρωσή τους η πολιτεία ουσιαστικά δημιουργεί την εντύπωση ότι δεν έχει εμπιστοσύνη στην υπευθυνότητα των πολιτών απέναντι στα ζώα που έχει στην κατοχή τους

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι εκτός της Ρουμανίας και της Κροατίας και μάλιστα όχι καθολικά, αλλά υπό συγκεκριμένες περιπτώσεις, σε καμία άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υφίσταται.

Άρθρο 7 και 9

Οι Αρμοδιότητες και υποχρεώσεις Δήμων (ΝΠΔΔ) στη διαχείριση των ζώων συντροφιάς που περιγράφονται στον νόμο σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να μεταβιβάζονται/εκχωρούνται σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου ( Σωματεία και Οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα). Καθώς πέραν της ελλείψεως ουσιαστικού ελέγχου η εκχώρηση αρμοδιοτήτων προφανώς θα συνδέεται και με αντίστοιχη χρηματοδότηση. Οι δήμου θα πρέπει να είναι οι μόνοι φορείς που δικαιούνται και υποχρεούνται να διαθέτουν δημοτικά κτηνιατρεία με συνακόλουθη πρόσληψη μονίμων κτηνιάτρων και να μη συνάπτουν συμβάσεις και χρηματοδοτούν ΜΚΟ και ιδιωτικούς φορείς.  

Στο προς συζήτηση σχέδιο νόμου είναι ιδιαίτερα κομβικής σημασίας η αντίθεσή μας στα εξής:

           α/  Δυνατότητα υπογραφής σύμβασης μεταξύ Δήμου και φιλοζωικών/ΜΚΟ για την ανάθεση σε αυτούς των προγραμμάτων διαχείρισης (οικονομικής και λειτουργικής) αδέσποτων ζώων συντροφιάς

           β/  Ανάθεση σε φιλοζωικά/ΜΚΟ τη διαχείριση της πλατφόρμας υιοθεσιών, καθώς και τη δυνατότητα αυτών να εκδίδουν πιστοποιητικά υιοθεσιών και άλλα επίσημα έγγραφα.

           γ/  Δυνατότητα εκπροσώπου φιλοζωικών/ΜΚΟ να συμμετέχουν ως κατήγοροι σε δικαστικές παραστάσεις ακόμα και όταν οι αντίστοιχες υποθέσεις αφορούν τρίτους ή ακόμα και όταν η εκδικαζόμενη υπόθεση έχει τελεστεί σε άλλο νομό.

           δ/  Ορισμό προσωρινού αναδόχου αδέσποτου ζώου συντροφιάς από φιλοζωικά.

Με εκτίμηση

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΧΗΛΗ                                             ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ

νομος
επιστροφή