13/04/2021

Οι απόψεις του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς επί του νομοσχεδίου για τα Ζώα Συντροφιάς

Ως Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος κοινοποιήσαμε τις θέσεις μας για το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών και στα δύο τμήματα κτηνιατρικής, του Α.Π.Θ. και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθώς και στην Ελληνική Εταιρεία Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς, στην Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία και στην ΠΕΚΔΥ, ζητώντας και τις δικές τους θέσεις.

Λάβαμε την απάντηση της Ελληνικής Εταιρείας Ζώων Συντροφιάς και τη δημοσιοποιούμε


el  ell  elllεπιστροφή