18/03/2021

Απάντηση της κ. Ζαφειροπούλου και του Νομικού Συμβούλου του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου σχετικά με έγγραφο του Δήμου Αχαρνών

Ακολουθεί επιστολή της κ. Ζαφειροπούλου και η απάντηση του Νομικού Συμβούλου του Π.Κ.Σ.Βασιλική Ζαφειροπούλου, Κτηνίατρος

προϊσταμένη του Τμήματος Προστασίας

Ζώων Συντροφιάς και Λοιπών Ζώων

του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξηςκαι Τροφίμων,

μέλος του Πανελλήνιου ΚτηνιατρικούΣυλλόγου,

πρόεδρος της Πανελλήνιας ΈνωσηςΚτηνιάτρων

Δημοσίων Υπαλλήλων (Π.Ε.Κ.Δ.Υ.)

 

 

Προς:

Πρόεδρο Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου (Π.Κ.Σ.)

 

 

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Π.Κ.Σ.

 

Κοιν.:

Μέλη Π.Κ.Σ.

 

ΘΕΜΑ: Επιστολή-απάντηση τηςκτηνιάτρου Βασιλικής Ζαφειροπούλου στην υπ’ αριθμ. 9186/16-3-2021 επιστολή του Π.Κ.Σ.

Σήμερααργά το απόγευμα πληροφορήθηκα από συνάδελφο ότι απεστάλη σε όλους τουςκτηνιάτρους-μέλη του ΠΚΣ, επιστολή του Συλλόγου που απευθύνεται στο ΔήμοΑχαρνών και στην οποία αναφέρονται ψευδείς ισχυρισμοί που αφορούν το πρόσωπόμου και προσβάλλουν την υπηρεσιακή και επιστημονική μου υπόσταση, χωρίς τεκμηρίωσηκαι χωρίς προηγουμένως να έχει κανένας επικοινωνήσει με την υπηρεσία μου ή μεεμένα προσωπικά, ώστε να ληφθεί υπόψη και η δική μας άποψη για το θέμα. Όπωςδιαπίστωσα η ίδια, η εν λόγω επιστολή έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδατου Συλλόγου η οποία είναι προσβάσιμη από κάθε πολίτη.

 

Προς αποκατάσταση τηςαλήθειας, σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:

1ον: Ουδέποτε απεστάληαπό την Υπηρεσία ή από εμένα προσωπικά οποιοδήποτε έγγραφο ή μήνυμαηλεκτρονικού ταχυδρομείου και πολύ περισσότερο «έγγραφη εντολή» που να αναφέρειότι η Δημοτική Αστυνομία οποιουδήποτε Δήμου διενεργεί ελέγχους σε κτηνιατρείακαι κτηνιατρικές κλινικές. Όπως όλοι γνωρίζουν και η υπογράφουσα πολύπερισσότερο ως εισηγήτρια σχετικής πρόσφατης εγκυκλίου του Υπουργείου ΑγροτικήςΑνάπτυξης και Τροφίμων, η αρμοδιότητα ελέγχου των κτηνιατρείων και τωνκτηνιατρικών κλινικών ανήκει στις κτηνιατρικές υπηρεσίες των ΠεριφερειακώνΕνοτήτων στο πλαίσιο τήρησης των όρων και των προϋποθέσεων έγκρισής τους καιτης λειτουργίας τους. Η Δημοτική Αστυνομία ελέγχει τους ιδιοκτήτες των ζώωνσυντροφιάς σε δημόσιους χώρους στο πλαίσιο της αρμοδιότητας βεβαίωσηςπαραβάσεων του άρθρου 21 του ν. 4039/2012 που της έχει εκχωρηθεί με το άρθρο 1του ν. 4039/2012 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4235/2014 και ισχύει.

2ον: Στο πλαίσιο άσκησηςτων αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας μου ως κεντρικής αρμόδιας αρχής για την ευζωίατων ζώων και τη διαχείριση των αδεσπότων ζώων συντροφιάς, εγώ και οι συνάδελφοίμου σεβόμενοι απολύτως το αυτοδιοίκητο των Δήμων, παρέχουμε -όταν μας ζητείται-οδηγίες σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία και ποτέ δενδίνουμε εντολές.

3ον: Όσοναφορά τον Δήμο Αχαρνών, σας ενημερώνουμε ότι απαντήσαμε προφορικά σε ερώτημα τουΔήμου σχετικά με πιθανές ενέργειές του ώστε να εφαρμοστεί καθολικά η σήμανσηκαι η καταγραφή των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς από τους ιδιοκτήτες τους, νααποτραπεί η εγκατάλειψη τους και να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της παρουσίας νέωναδέσποτων ζώων σε περιοχές του Δήμου όπου ήδη υπάρχει μεγάλος αριθμός.

Μεταξύ των πολλώνπρακτικών μέτρων που συστήθηκαν για την αντιμετώπιση του φαινομένου τωνεγκαταλείψεων, συστήθηκε και ο έλεγχος της Δημοτικής Αστυνομίας στουςιδιοκτήτες δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς για την εφαρμογή σήμανσης και καταγραφής,σε δημόσιους χώρους όπου συγκεντρώνονται τα ζώα, όπως δημοτικά πάρκα, πλατείες,έξω από καταστήματα πώλησης και φιλοξενίας ζώων, έξω από κτηνιατρεία καικτηνιατρικές κλινικές κ.ά.

 

Προςαποκατάσταση της υπηρεσιακής και επιστημονικής μου τιμής παρακαλώ η παρούσαεπιστολή να αποσταλεί σε όλους όσους κοινοποιήθηκε η υπ’ αριθμ. 9186/16-3-2021 επιστολή του Συλλόγου και να αναρτηθείστην επίσημη ιστοσελίδα σας, επιφυλασσόμενη παντός νόμιμου δικαιώματός μου.

 

Αθήνα, 17Μαρτίου 2021

 

Μετά τιμής,

  

Βασιλική Ζαφειροπούλου,Κτηνίατρος
Αθήνα, 18/03/21

Αρ. Πρωτ.: 1872

 

 

 

 Θέμα: Έλεγχος δεσποζόμενωνζώων από τη δημοτική αστυνομία δήμου Αχαρνών

 

 

Λόγω  του θέματος που δημιουργήθηκε με το έγγραφο του δήμου Αχαρνών περί ελέγχων σε  δεσποζόμενα ζώα εντός των κτηνιατρείων και της εμπλοκής της κυρίας Ζαφειροπούλουσας αναφέρω τα κατωτέρω:

            Χθες,  17/03/21, και επί ώρα 9π.μ.,  αφού  είχα  λάβει γνώση του εγγράφου του δήμου Αχαρνών προσπάθησα να επικοινωνήσω με την κ.Ζαφειροπούλου στο τηλέφωνο που μου έδωσε ο Δήμος ώστε να συζητήσω μαζί της αλλά   δεν  κατέστη δυνατό

Στη  συνέχεια εστάλη η επιστολή στον δήμο Αχαρνών η οποία και αποτύπωνε τους  πραγματικούς διαλόγους.

Σήμερακαι μετά το e-mail  της  κυρίας Ζαφειροπούλου επικοινώνησα με τον κ. Ραφαηλίδη (αρμόδιο αντιδήμαρχο  Δήμου Αχαρνών), ο οποίος παραδέχτηκε ότι παρανόησαν τα λεγόμενα της κυρίας Ζαφειροπούλουκαι ότι οι έλεγχοι θα γίνονται αποκλειστικά σε δημόσιους χώρους.

Μετά  ταύτα είναι προφανές ότι για το δημιουργηθέν ζήτημα ευθύνεται ο δήμος Αχαρνών  και ουδέποτε η κ. Ζαφειροπούλου είχε δώσει ανάλογες οδηγίες

 

Ο  Νομικός Σύμβουλος του Π.Κ.Σ.

Χρήστος   Ηλιού
επιστροφή