18/03/2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οι κτηνίατροι, ελεύθεροι επαγγελματίες και δημόσιοι υπάλληλοι καλούνται σε καθημερινή βάση να διασφαλίζουν την υγεία και την ευζωία των ζώων και να προασπίζουν τη δημόσια υγεία. Στη διεκπεραίωση της δημόσιας αποστολής των κτηνιάτρων εμπλέκονται διάφορες υπηρεσίες υπουργείων με προεξάρχον υπουργείο μέχρι σήμερα το ΥΠΑΑΤ. 

Όπως φαίνεται στο σχέδιο νόμου, το οποίο μας εστάλη επίσημα από το Υπουργείο Εσωτερικών κατόπιν αιτήσεώς μας, μεταφέρεται η αρμοδιότητα και η διαχείριση της διαδικτυακής βάσης δεδομένων για την καταγραφή των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους από το ΥΠΑΑΤ στο Υπ. Εσωτερικών. 

Η δημόσια συζήτηση γίνεται για έναν νόμο σχετικό με την υγεία και την ευζωία των ζώων συντροφιάς από τον οποίο απουσιάζει το μόνο, κατά την κοινή λογική, αρμόδιο υπουργείο, το Υπουργείο Υγείας. Το Υπουργείο στο οποίο θα πρέπει να υπάγονται η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής και όλες οι κατά τόπους διευθύνσεις κτηνιατρικής και Κτηνιατρικές υπηρεσίες είναι το Υπουργείο Υγείας. Οι Κτηνίατροι θεωρούνται σε όλες τις προηγμένες χώρες επιστήμονες υγείας, στη δε χώρα μας είναι απόφοιτοι σχολών Επιστημών Υγείας, ασφαλισμένοι στο π. ΤΣΑΥ-ΕΤΑΑ και ο επαγγελματικός και κοινωνικός ρόλος τους, όπως προαναφέρθηκε, είναι η προάσπιση της υγείας και της ευζωίας των ζώων, καθώς και της Δημόσιας υγείας. Συνεπώς, το αρμόδιο υπουργείο για όλα τα παραπάνω θα πρέπει να είναι το Υπουργείο Υγείας και τα  ΥΠ.Α.Α.Τ., Υπουργείο Εσωτερικών και λοιπά εμπλεκόμενα Υπουργεία, να είναι συναρμόδια.

Ζητάμε:

1.Να αποχωρήσει άμεσα ο Κτηνιατρικός κλάδος από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε.  και να ενταχθούν σε  ¨Πανελλαδικό Κτηνιατρικό Σύλλογο (ΠΚΣ)¨ ΝΠΔΔ (αίτημα που οι εκπρόσωποι μας πρέπει να προβάλουν επιτακτικά σε κάθε Δημόσια συζήτηση)

2.Να υπαχθούν η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής και όλες οι κτηνιατρικές υπηρεσίες στο Υπουργείο Υγείας.

3.Ζητάμε τη μεταφορά της βάσης δεδομένων της ηλεκτρονικής σήμανσης των ζωων στον ΠΚΣ.

4. Η μεταφορά της αρμοδιότητας των ζώων συντροφιάς, όπως και η πιθανή μεταφορά αλλων αρμοδιοτήτων σε οποιοδήποτε υπουργείο, οφείλει να συνοδεύεται με αντίστοιχα μέτρα που να εξασφαλίζουν την εποπτεία και τον έλεγχο από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες, όπως αυτό προκύπτει από τη διεθνή πρακτική, από τις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η χώρα, αλλά και από την αντικειμενική ανάγκη, αυτές οι δράσεις και τα προγράμματα να βρίσκονται υπό την έλεγχο και την άμεση εποπτεία των κτηνιατρικών αρχών, δομών και διευθύνσεων της χώρας.  Η εξασφάλιση αυτής της προτεραιότητας οφείλει να  εξασφαλιστεί από σχετικά άρθρα του νομοσχεδίου.

5. Οι Αρμοδιότητες και υποχρεώσεις Δήμων (ΝΠΔΔ) στη διαχείρηση των ζώων συντροφιάς που περιγράφονται στον νόμο σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να μεταβιβάζονται/εκχωρούνται σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου ( Σωματεία και Οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα). Όταν αυτό μάλιστα γίνεται και με νομοθετική ρύθμιση  μας βρίσκει ριζικά και από θέση αρχής, αντίθετους.

Στο προς συζήτηση σχέδιο νόμου είναι ιδιαίτερα κομβικής σημασίας η αντίθεσή μας στα εξής.

           α/  Δυνατότητα υπογραφής σύμβασης μεταξύ Δήμου και φιλοζωικών/ΜΚΟ για την ανάθεση σε αυτούς των προγραμμάτων διαχείρησης ( οικονομικής και λειτουργικής ) αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

           β/  Ανάθεση σε φιλοζωικά/ΜΚΟ της διαχείρησης της πλατφόρμας υιοθεσιών, καθώς και της δυνατότητας αυτών να εκδίδουν πιστοποιητικά υιοθεσιών και άλλα επίσημα έγγραφα.

           γ/  Δυνατότητα εκπροσώπου φιλοζωικών/ΜΚΟ να συμμετέχουν ως κατήγοροι σε δικαστικές παραστάσεις, ακόμα και όταν οι αντίστοιχες υποθέσεις αφορούν τρίτους ή ακόμα και όταν η εκδικαζόμενη υπόθεση έχει τελεστεί σε άλλο νομό.

           δ/  Ορισμό προσωρινού αναδόχου αδέσποτου ζώου συντροφιάς από φιλοζωικά σωματεία.

6. Ζητάμε να περιγραφούν αναλυτικά στο σχέδιο νόμου οι κυρώσεις και οι ποινές που προβλέπονται να ασκηθούν στους Δήμους που δεν εφαρμόζουν ή καταστρατηγούν την εφαρμογή του νόμου.    

νομος

7. Διεκδικούμε τη ρητή αναφορά στον νόμο της υποχρέωσης των Δήμων  ή  των Δήμων σε συνεργασία ή των Δήμων υπό μορφή Συνδέσμων στην ίδρυση Δημοτικών κτηνιατρείων.  Αυτά θα συνοδεύονται από την πρόσληψη Κτηνιάτρων, νοσηλευτών, ζωοκόμων, εκπαιδευτών, οδηγών και θα αναλαμβάνουν την εκτέλεση των προγραμμάτων στείρωσης,σήμανσης,περίθαλψης,ελέγχου ζωοανθρωπονόσων στα αδέσποτα, της πλατφόρμας των υιοθεσιών, καθώς και την παροχή  κτηνιατρικών υπηρεσιών ατελώς σε ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς που είναι καταγεγραμμένοι ως ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες-άποροι-άνεργοι κ.λπ. στα  μητρώα των κοινωνικών υπηρεσιών των αντίστοιχων Δήμων. Το όριο των 10.000 ευρώ που περιγράφεται στο σχέδιο νόμου είναι ανεδαφικό.

8. Μοναδικοί υπεύθυνοι για τη διαχείριση των αδεσπότων  και των αντίστοιχων κονδυλίων ορίζονται οι Δήμοι. Οι τεχνικές προδιαγραφές των προγραμμάτων τους δεν μπορεί να είναι διαφορετικές από όσα ισχύουν στην παροχή κτηνιατρικής περίθαλψης στα δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς. Με βάση αυτό η αδειοδότηση κινητών μονάδων, δημόσιων χώρων που δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές για την ασφάλεια των αντίστοιχων κτηνιατρικών πράξεων , ανεξάρτητα από την εθελοντικού ή μη χαρακτήρα των προγραμμάτων, είναι νομικά, επιστημονικά και δεοντολογικά απαράδεκτη.

9 Η δημιουργία πλατφόρμας υιοθεσιών μας βρίσκει σύμφωνους. Πρέπει, όμως, η διαχείρηση, η πρόσβαση και η έκδοση πιστοποιητικών υιοθεσίας, καθώς και οποιαδήποτε πιθανή μελλοντική δυνατότητα χορηγιών από τον ανάδοχο να αφορά αποκλειστικά και μόνο τους Δήμους και τις δημόσιες αρχές.

10 Είμαστε αντίθετοι στη θέσπιση του ψηφιακού βιβλιαρίου, τουλάχιστον με τη μορφή που περιγράφεται στο σχέδιο νόμου.  Ζητάμε την υποχρεωτική καταγραφή εκείνων των κτηνιατρικών πράξεων που άπτονται της εθνικής νομοθεσίας και της δημόσιας υγείας και αφορούν αποκλειστικά τα νοσήματα υποχρεωτικής δήλωσης. 

Η γενική κατάργηση του σημερινού βιβλιαρίου υγείας είναι πρακτικά ανέφικτη. Επιβαρύνει τον ιδιώτη κτηνίατρο με δουλειά ληξιαρχικού χαρακτήρα καθημερινά, κατι πρακτικά ανέφικτο από τα περισσότερα μονοπρόσωπα ή και μικρά κτηνιατρεία. Στερεί από τον ιδιοκτήτη του ζώου συντροφιάς το μοναδικό έγγραφο αναφοράς στο οποίο ανατρέχει για να ενημερώνεται για τις υποχρεώσεις του απέναντι στο ζώο του.

11 Η απαγόρευση στον κτηνίατρο να παρέχει κτηνιατρικές υπηρεσίες σε ζώα που δε φέρουν ηλεκτρονική σήμανση ή και σε ζώα αδέσποτα αντίκειται στην κτηνιατρική ηθική και δεοντολογία. Ειναι παγκοσμίως πρωτόγνωρη και ενάντια στην ελευθερία των ζώων στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας των ζώων.  Η συνειδητή ή όχι μη συμμόρφωση του ιδιοκτήτη με την υποχρεωτικότητα της σήμανσης δεν μπορεί να στερεί στα ζώα το δικαίωμα πρόσβασης στις κτηνιατρικές υπηρεσίες και μάλιστα στον ιδιωτικό τομέα!!!!!

Ούτε βέβαια ο ιδιώτης κτηνίατρος μπορεί να αντικαταστήσει τις κρατικές ελεγκτικές αρχές.

12.  Είμαστε αντίθετοι στην υποχρεωτικότητα της στείρωσης σε όλα τα ζώα συντροφιάς και μάλιστα αδιακρίτως φύλου και είδους. Μία τέτοια πρόβλεψη φανερώνει αντιεπιστημονική προσέγγιση, ελλειπή ανάλυση του φαινομένου του υπερπληθυσμού των αδεσπότων και βέβαια παραβιάζει τα  δικαιώματα και τις ελευθερίες των ζώων γενικά.

13Η εισαγωγή του "Ερασιτέχνη εκτροφέα", απόρροια βεβαια και της καθολικής υποχρεωτικής στείρωσης, μας βρίσκει αντίθετους. Στερεί από τον ιδιοκτήτη ένα σημαντικό στοιχείο της εμπειρίας του "κηδεμόνα ζώου συντροφιάς". Είναι πρακτικά μη εφαρμόσιμη,  ιδιαίτερα σε αγροτικές, ημιαστικές περιοχές.  Γίνεται πρακτικά απαγορευτική για μια λαϊκή οικογένεια η δυνατότητα να αποκτήσει ένα ζώο συντροφιάς .

14. Ζητάμε τη θέσπιση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης των κτηνιατρικών φαρμάκων με  στοιχείο αναφοράς το microchip του ζώου

15.Ζητάμε τη διατίμηση των κτηνιατρικων φαρμάκων με αναγραφή των τιμών τους στη συσκευασία.επιστροφή