17/03/2021

Απάντηση στον Δήμο Αχαρνών σχετικά με ελέγχους της δημοτικής αστυνομίας σε κτηνιατρεία

αχαρνώνΑθήνα, 17 Μαρτίου 2021

Αρ. Πρωτ.: 1868Προς:

•Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας, Τμήμα Αστυνόμευσης Δήμου Αχαρνών


Κοινοποίηση: 

•Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής και Τουριστικής Ανάπτυξης

•Αντιδήμαρχο Δημοτικής Αστυνομίας Δήμου Αχαρνών
Θέμα: Έλεγχοι δεσποζόμενων ζώων σε κτηνιατρεία και κτηνιατρικά κέντρα


Στις 16/3/21 λάβαμε έγγραφό σας το οποίο ανέφερε ότι ως συναρμόδιο ελεγκτικό όργανο και βάση της παρ. 1 άρθρου 5 του ν. 4039/2012 θα προβείτε σε ελέγχους σε κτηνιατρεία και κτηνιατρικά κέντρα ώστε να διαπιστώνετε την κατοχή βιβλιαρίου υγείας, την τοποθέτηση microchip και την καταγραφή των ζώων στην εθνική βάση δεδομένων ζώων συντροφιάς. 

Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία του υπογράφοντος του παρόντος, νομικού συμβούλου του ΠΚΣ, με την αρμόδια υπάλληλο του Δήμου σας, κ. Τσιαούση,  ενημερωθήκαμε ότι το συγκεκριμένο έγγραφο βασίζεται σε έτερο της αρμόδιας διεύθυνσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (υπεύθυνη υπάλληλος κ. Ζαφειροπούλου) το οποίο δίνει τις ανωτέρω εντολές προς τον δήμο.

Είναι προφανές ότι δεν έχουμε αντίρρηση στη διενέργεια ελέγχων.

Όμως, όπως σας αναφέραμε και προφορικώς, σας τονίζουμε και με το παρόν ότι απαγορεύεται η είσοδος δημοτικών αστυνόμων καθώς και μελών της ΕΛ.ΑΣ. στα κτηνιατρεία, όπως και σε όλους τους επαγγελματικούς χώρους που δέχονται πελάτες μετά από προσυνεννόηση, καθώς οι συγκεκριμένοι επαγγελματικοί χώροι, ως περίκλειστοι χώροι που η είσοδος δεν είναι ελευθέρως προσβάσιμη στον καθένα, θεωρούνται ιδιωτικοί με συνέπεια να παραβιάζεται ευθέως το άρθρο 9 του Συντάγματος. Μόνο με εισαγγελική εντολή ή σε περίπτωση που τελούνται αυτόφωρα πλημμελήματα ή κακουργήματα δύναται η είσοδος των ανωτέρω. 

Οι έλεγχοι προφανώς δύνανται να διενεργούνται σε δημόσιους ή δημοτικούς χώρους. Όσον αφορά την πρόσβαση στην εθνική βάση δεδομένων των ζώων συντροφιάς  μπορεί να την έχει ο εντεταλμένος υπάλληλος του δήμου σας. 

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω και προς αποφυγή διενέξεων σας ζητούμε να ανακαλέστε την απόφασή σας και να κοινοποιήσετε το παρόν στο τμήμα Αγροτικής Παραγωγής και Τουριστικής Ανάπτυξης του δήμου σας, καθώς και στην αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Ανάπτυξης στην οποία βεβαίως θα απευθυνθούμε και εμείς εντός της ημέρας. Ο νομικός σύμβουλος του Π.Κ.Σ.


 Χρήστος Ηλιού


επιστροφή