10/03/2021

Διαμαρυτρία προς τον Δήμο Καλαμάτας

Αθήνα, 08/03/21

Αρ. Πρωτ.: 1866

 

δημοσ καλαματασ

 

Προς: Δήμο Καλαμάτας

Υπόψη:

Δημάρχου, κ. Βασιλόπουλου Αθανασίου

Αντιδημάρχου, κ. Φάβα Γεώργιου

 

Θέμα: Συνάντησηγια πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων

 

 

 

Μεέκπληξη πληροφορηθήκαμε από τον τοπικό τύπο ότι πραγματοποιήθηκε συνάντησηφορέων κατόπιν πρωτοβουλίας του Δήμου Καλαμάτας με αντικείμενο πρόγραμμαδιαχείρισης αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων. Όπως διαβάσαμε στη συνάντησησυμμετείχαν ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιώργος Φάβας, εκπρόσωποι από τον ΦιλοζωικόΌμιλο Καλαμάτας, τον Κυνηγετικό Σύλλογο Καλαμάτας, τον Κυνοφιλικό ΌμιλοΜεσσηνίας, τη Δημοτική Αστυνομία, τη Θηροφυλακή, όχι, όμως, και εκπρόσωποι τουΠανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου.

Μαςφαίνεται αδιανόητο για ένα ζήτημα που αφορά την υγεία και ευζωία των ζώων, αλλάκαι τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας να μην καλούνται να συμμετέχουν οι καθ΄ύλην αρμόδιοι, δηλαδή οι κτηνίατροι. Σαφώς και όλοι οι παραπάνω φορείς έχουν ναπροσφέρουν στη διαχείριση τέτοιων προγραμμάτων, δεν μπορεί, όμως, να μηνκαλούνται οι κτηνίατροι, οι άνθρωποι εκείνοι που βάσει αντικειμένου, αλλά καινομοθεσίας μπορούν να πραγματοποιήσουν οποιαδήποτε κτηνιατρική πράξη (εξέταση,εμβολιασμό, στείρωση, σήμανση κ.λπ).

Διαμαρτυρόμαστεέντονα για την απουσία μας, θέλουμε να πιστεύουμε ότι πρόκειται για μία εκπαραδρομής παράλειψη και απαιτούμε η όποια πρωτοβουλία ληφθεί από εδώ και στοεξής από τον Δήμο σας όχι απλώς να συμπεριλάβει τους κτηνίατρους, αλλά ναπροκρίνει τη συμβολή τους.

 

Με εκτίμηση,

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Π.Κ.Σ.                                           ΟΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π.Κ.Σ.

ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΧΗΛΗ                                             ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ

επιστροφή