06/03/2021

Συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών

ΦΩΤΑ

Σε θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η σημερινή συνάντηση μεταξύ του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, κ. Πέτσα Στυλιανού, της Προέδρου του Π.Κ.Σ., Αθηνάς Τραχήλη και του Γεν. Γραμματέα του Π.Κ.Σ. , Άγγελου Σαντοριναίου. 

Υπήρξε δέσμευση ότι θα σταλεί επίσημα και άμεσα το σχέδιο νόμου στον Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο, προκειμένου να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στον Π.Κ.Σ. να διαβουλευθεί και να καταθέσει εγγράφως και ανά άρθρο συγκεκριμένα τις συμφωνίες, διαφωνίες και τις προτάσεις του. Υπήρξε, επίσης, η δέσμευση ότι μετά την κατάθεση των προτάσεων του ΠΚΣ θα πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση, προκειμένου να εκθέσει ο ΠΚΣ τις θέσεις των κτηνιάτρων  επί του νομοσχεδίου. 

Επί των αρχών που έχουν ήδη δημοσιευθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών οι εκπρόσωποι του Π.Κ.Σ. διατύπωσαν τις πρώτες διαφοροποιήσεις/παρατηρήσεις  σχετικές με την υποχρεωτικότητα της στείρωσης, την απαίτηση ο κτηνίατρος να μην παρέχει ιατρικές υπηρεσίες σε ζώα που δε διαθέτουν ηλεκτρονική ταυτοποίηση, τη βάση δεδομένων, ενώ υποστηρίχθηκε η ανάγκη για πρόσληψη κτηνιάτρων προκειμένου να λειτουργήσουν όπως πρέπει τα δημοτικά κτηνιατρεία. Ταυτόχρονα, τονίστηκε η σημασία ο σχεδιασμός του νέου νόμου να είναι μακρόπνοος και σύμφωνος με την Ενωσιακή Νομοθεσία, με τις αρχές που επιβάλλει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και ο Παγκόσμιος Οργανισμός για την Υγεία των Ζώων. Συζητήθηκαν, επίσης, ζητήματα αντιποίησης επαγγέλματος και ορθής λειτουργίας των προγραμμάτων διαχείρισης των αδέσποτων ζώων από τους Δήμους, ενώ κατατέθηκε φάκελος με τεκμήρια σχετικά με την εμπλοκή σε προγράμματα στειρώσεων δήθεν εθελοντών από το εξωτερικό και τα προβλήματα που προκαλούν τόσο στην υγεία και ευζωία των ζώων όσο και στη δημόσια υγεία.

Να σημειωθεί δε ότι ο Π.Κ.Σ. είναι ο πρώτος φορέας με τον οποίο συναντήθηκε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Το επόμενο χρονικό διάστημα θα δημοσιεύσουμε στην επίσημη ιστοσελίδα του Π.Κ.Σ. τις θέσεις μας και όλοι οι συνάδελφοι και η κοινή γνώμη θα ενημερωθούν.

ΦΩΤΟ


επιστροφή