05/03/2021

Πρόταση της ΑΡΠΑ προς τη ΔΕ του ΠΚΣ για το νομοσχέδιο υπαγωγής των αρμοδιοτήτων ζώων συντροφιάς στο Υπουργείο Εσωτερικών

σκυλοσ


Ο  Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος διαφωνεί με το νομοσχέδιο το οποίο κατατέθηκε προς διαβούλευση και ζητά την απόσυρση του και τη διεξαγωγή δημοσίου διαλόγου για τα προβλήματα των ζώων συντροφιάς από μηδενική βάση.

 Οι λόγοι διαφωνίας μας είναι οι εξής:

 Η μεταφορά των αρμοδιοτήτων των ζώων συντροφιάς από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο υπουργείο Εσωτερικών, αντί να λύσει τα προβλήματα εφαρμογής από την τοπική αυτοδιοίκηση της νομοθεσίας που υπάρχει ήδη,  γενικεύει το πρόβλημα και το μεταφέρει στα δεσποζόμενα. Η τήρηση μητρώου που αφορά τα  κτηνιατρικά στοιχεία αλλά και τα στοιχεία των ιδιοκτητών ζώων είναι σύμφωνα με την παγκόσμια πρακτική μέλημα των κτηνιατρικών υπηρεσιών.  Η μεταφορά της αρμοδιότητας αυτή σε μία επιτροπή με τη συμμετοχή ιδιωτών φιλόζωων και εκπροσώπου του Συνήγορου του Πολίτη,  χωρίς την εγγυημένη παρουσία των κτηνιατρικών υπηρεσιών θα οδηγήσει σε αδυναμία παρέμβασης από μεριάς του δημοσίου σε προβλήματα επιδημίας ζωοανθρωπονόσων και εν γένει σε  αδυναμία επίλυσης προβλημάτων σε ζητήματα Δημόσιας Υγείας που άπτονται των ζώων συντροφιάς. Η εξαιρετικά εμπεριστατωμένη γνώμη της ΠΕΚΔΥ και οι κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων (WOAH) θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από οποιονδήποτε επιχειρεί να νομοθετήσει για τα ζώα συντροφιάς στην Ελλάδα. 

Η επιχειρούμενη μεταβολή της νομοθεσίας ουσιαστικά αντιγράφει  το αποτυχημένο μοντέλο των πενταμελών επιτροπών των ΟΤΑ, στην οποία η κρατική ευθύνη για την ευζωία των αδέσποτων μοιράστηκε σε 2 εκπροσώπους φιλοζωικών Σωματείων ακόμα κι αν αυτά δεν υπήρχαν σε κάθε Δήμο και από έναν εκπρόσωπο  των εκπαιδευτών, των κτηνιάτρων και του δήμου, με αποτέλεσμα την ακυβερνησία και την έλλειψη πολιτικής για τα αδέσποτα στη συντριπτική πλειοψηφία των περιφερειακών δήμων της χώρας.

Το νομοσχέδιο όμως είναι επικίνδυνο και για τα ίδια τα ζώα αφού αρνείται την περίθαλψη σε ζώα μη σημασμένα και τιμωρεί με πρόστιμα τους κτηνιάτρους που κάνουν το καθήκον τους. Με ποια επιστημονικά στοιχεία θα κριθεί το αναγκαίο ή μη της παρέμβασης ενός κτηνιάτρου σε ένα άρρωστο νεογνό για παράδειγμα; Αφαιρεί από μη οργανωμένους φιλόζωους τη δυνατότητα να φροντίζουν αδέσποτα. Δεν κάνει κανένα βήμα ως προς την εκπαίδευση των ιδιοκτητών (ο εκφοβισμός με πρόστιμα δεν αποτελεί εκπαιδευτική μέθοδο) και της κοινωνίας συνολικά σε θέματα ευζωίας των ζώων συντροφιάς.

Η υποχρεωτικότητα της στείρωσης μετατρέπει την κατοχή ζώου από δικαίωμα σε προνόμιο, το οποίο μπορούν να έχουν μόνο οι οικονομικά ισχυρότεροι. Το  εισοδηματικό όριο των δέκα χιλιάδων ευρώ που προτείνεται ουσιαστικά αναθέτει ως καθήκον στους δήμους τη στείρωση  της μεγάλης πλειοψηφίας των δεσποζόμενων που δεν έχουν στειρωθεί ήδη και το αναπόφευκτο πέρασμα του κόστους στη φορολόγηση από τους δήμους των ιδιοκτητών ζώων συντροφιάς. Αδέσποτα και δεσποζόμενα θα καταλήξουν να αποτελούν ένα ακόμα πεδίο κρατικοδίαιτης επιχειρηματικής κερδοφορίας στα χέρια λίγων, που εν τέλει θα κοστίζει στο κράτος περισσότερο και θα διαιωνίζει το πρόβλημα.

Βάσεις για την συζήτηση που πρέπει να ακολουθήσει:

1. Καμία μεταφορά εκπόνησης και ελέγχου της νομοθεσίας για τα ζώα συντροφιάς στο Υπουργείο Εσωτερικών. Αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία τα ζώα συντροφιάς να αποκόπτονται από το ΥΠΑΑΤ που είναι το καθόλα αρμόδιο υπουργείο για την εφαρμογή όλων των κοινοτικών και διεθνών συμβάσεων για την προστασία των ζώων για την διασφάλιση της ευζωίας τους και την προάσπιση τόσο της υγείας τους όσο και της δημόσιας υγείας. Το επιστημονικό προσωπικό που μπορεί να διασφαλίσει τα παραπάνω μέσω του ελέγχου και της εφαρμογής τους μπορεί να είναι μόνο οι κτηνίατροι. Συνεπώς δεν νοείται ελεγκτική επιτροπή που να μη περιλαμβάνει μέλος της κτηνίατρο και ειδικά για τους ελέγχους μπορεί και πρέπει να είναι μόνο δημόσιος κτηνίατρος.

2. Άμεση πρόσληψη κτηνιάτρων στις περιφερειακές κτηνιατρικές υπηρεσίες για τον έλεγχο των προγραμμάτων των Δήμων καθώς και άμεση εφαρμογή του υπάρχοντος νόμου για τα ελεγκτικά κλιμάκια (δημοτική αστυνομία, εκπρόσωπος Δήμου) για τον έλεγχο σε δεσποζόμενα ζώα των απαιτήσεων για υποχρεωτικό εμβολιασμό, ενημερωμένο βιβλιάριο και σήμανση,  απόδοση προστίμων σε μη συμμόρφωση των ιδιοκτητών.

3.  Οριστική λύση για τη διαχείριση και μείωση των αδέσποτων ζώων είναι η υποχρεωτική ίδρυση δημοτικών ή διαδημοτικών κτηνιατρείων που θα παρέχουν κτηνιατρικές πράξεις μόνο σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς, με μόνιμο δημοτικό κτηνίατρο μισθωτό, υπεύθυνο για την υλοποίηση του προγράμματος. Με αυτόν τον τρόπο θα λειτουργεί απρόσκοπτα και ολοκληρωμένα ο εμβολιασμός, η σήμανση, η περίθαλψη και η στείρωση των αδέσποτων, με απόλυτη ευθύνη του Δήμου και σε περίπτωση που δεν το υλοποιήσει να φέρει κυρώσεις, όπως ενδεχομένως μείωση της χρηματοδότησης. Αντίστοιχα υποχρεωμένοι με κυρώσεις να είναι οι Δήμοι για να λειτουργήσουν δημοτικό ή διαδημοτικό καταφύγιο με όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές και ειδική υπηρεσία διαχείρισης και κλιμάκιο περισυλλογής αδέσποτων, με σχετική εκπαίδευση. Η πενταμελής επιτροπή (αν επιμείνουμε σε αυτό το μοντέλο) να αποτελείται από έναν εκπρόσωπο του Δήμου, έναν εκπαιδευτή, έναν εκπρόσωπο φιλοζωικού, τον δημόσιο κτηνίατρο της κτηνιατρικής υπηρεσίας και τον δημοτικό κτηνίατρο. Δεν μπορεί από τη μία ο Δήμος να είναι υπεύθυνος για τη χρηματοδότηση και παράλληλα να μειοψηφεί εκ προοιμίου και μάλιστα να μη συμμετέχει κρατικός κτηνιατρικός ελεγκτικός εκπρόσωπος στην όλη διαδικασία. 

4. Διατήρηση της υπάρχουσας  βάσης δεδομένων του ΥΠΑΑΤ, χωρίς πρόσβαση σε στοιχεία ευαίσθητα και προσωπικά με επιπλέον καταχώρηση στοιχείων εμβολιασμών όχι μόνο της λύσσας αλλά και της λεπτοσπείρωσης (ως ζωοανθρωπονόσου) και  καταγραφή της στείρωσης. Στη βάση δεδομένων και στην καρτέλα του ζώου να έχει πρόσβαση μόνο ο ιδιώτης κτηνίατρος, ο δημοτικός κτηνίατρος και οι ελεγκτικές κτηνιατρικές υπηρεσίες. Να μπορεί να κοινοποιείται στον ιδιοκτήτη του ζώου, μετά από αίτησή του, πάνω στα πλαίσια της προστασίας προσωπικών δεδομένων και πέρα από την ηλεκτρονική καρτέλα του ζώου να υπάρχει δυνατότητα έκδοσης διαβατηρίου ή βιβλιαρίου υγείας με συγκεκριμένο μοναδικό αριθμό που θα εκδίδεται είτε από το Υπουργείο είτε από τον ΠΚΣ  και θα συμπληρώνεται μόνο από αδειοδοτημένο κτηνίατρο (με νόμιμο κτηνιατρείο).

5. Να εισαχθεί στα πλαίσια της βάσης δεδομένων και η ηλεκτρονική συνταγή φαρμάκων για ζώα συντροφιάς και παραγωγικά ζώα, για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και τον έλεγχο διακίνησης των φαρμάκων.

6. Όσον αφορά τα οικονομικά κριτήρια για ευπαθείς ομάδες, να εφαρμοστεί ουσιαστικά ο ήδη υπάρχων νόμος για την κάλυψη από το Δήμο τόσο της σήμανσης όσο και να διευρυνθεί και στη στείρωση δεσποζόμενων ζώων που οι ιδιοκτήτες τους ανήκουν σε αυτές τις ευπαθείς ομάδες και όχι το οριζόντιο μέτρο των πολιτών με εισόδημα κάτω των 10.000 ευρώ, που ουσιαστικά αφορά τεράστια μερίδα του πληθυσμού. Καμία φορολόγηση των κατόχων ζώων.

7. Να μπουν ουσιαστικοί και αυστηροί κανόνες ελέγχου για την εισαγωγή ζώων από άλλες χώρες και για τις συνθήκες μεταφοράς τους, όπως ηλικία πάνω από 8 εβδομάδες στα κουτάβια, πλήρης αποπαρασίτωση, σήμανση, εμβολιασμός και διαβατήριο. Πλήρης εφαρμογή των κοινοτικών οδηγιών για τις συνθήκες μεταφοράς τους και ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών.

8.  Για τις υιοθεσίες και τη διατήρηση των ζώων στα καταφύγια, για την περισυλλογή και την καταγραφή τους, να επιδιώκεται συνεργασία με τα φιλοζωικά σωματεία αλλά την τελική μορφή υιοθεσιών και υπευθύνων εγγράφων να την αναλαμβάνει ο Δήμος με την ειδική του υπηρεσία.


επιστροφή