12/02/2021

Αλλαγές στη βεβαίωση μετακίνησης των ελευθέρων επαγγελματιών

εργ


Από τις 11/2 ισχύουν νέοι τρόποι διασταύρωσης στοιχείων για τη βεβαίωση μετακίνησης εργαζομένων, προκειμένου να περιοριστούν οι παρατυπίες.


Οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν αρκεί πλέον να φέρουν μια απλή βεβαίωση υπογεγραμμένη από τους ίδιους για τη μετακίνησή τους.


Όσοι είναι αυτοαπασχολούμενοι, επιστήμονες και ελεύθεροι επαγγελματίες θα πρέπει, κατ’ αρχάς, να έχουν μαζί τους τη βεβαίωση «τύπου Α'» που εκδίδεται από το forma.gov.gr.Η συγκεκριμένη βεβαίωση δεν συμπληρώνεται χειρογράφως, αλλά αντλεί τα στοιχεία του επιτηδευματία απευθείας από το Taxis και την ΕΡΓΑΝΗ.

Επιπλέον, οι εν λόγω εργαζόμενοι θα πρέπει να φέρουν και εκτύπωση από το Taxisnet των φορολογικών στοιχείων φυσικού προσώπου και επιχειρηματικής δραστηριότητας, έτσι ώστε να επιβεβαιώνεται η επαγγελματική τους ιδιότητα στην περίπτωση καθ’ οδόν ελέγχου.

επιστροφή