26/01/2021

ΝΕΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

             Αθήνα 22.12.2020

Προς

Τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Κύριο Ιωάννη Βρούτση


Κοινοποίηση : Διοικητή ΟΑΕΔ

Κύριο  Σπυρίδωνα Πρωτοψάλτη


Οι επιστημονικοί Σύλλογοι της Χώρας


Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος

Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος

Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος

Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία

Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος

Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος

Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος

Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος

ΥΠ

Αφού έλαβαν υπόψη:

1.Την πρόσκληση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για διατύπωση γνώμης πριν την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης που προβλέπεται από το άρθρο 66 του ν.4756/2020, όπως αυτή διατυπώθηκε και στην τηλεδιάσκεψη της 16.12.2020.

2.Την  πρόταση για τον αριθμό των δικαιούχων από τον Υπουργό και το Διοικητή του ΟΑΕΔ στην οποία περιλαμβάνονται μόνο οι ασφαλιστικά ενήμεροι ασφαλισμένοι, η οποία όμως δεν μπορεί να γίνει δεκτή αφού αποκλείει μεγάλο αριθμό ασφαλισμένων που έχουν άμεση ανάγκη οικονομικής στήριξης.

3. Το γεγονός ότι δεν κατέστη εφικτή η παροχή επαρκών στοιχείων για τον ακριβή καθορισμό των δικαιούχων.


Προτείνουν ομόφωνα :

1. Την καταβολή χορηγήματος 400 ευρώ σε όλους τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους επιστήμονες, όπως αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 66 του ν.4756/2020, οι οποίοι κατά το χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης δεν έχουν οποιαδήποτε ενεργή έμμισθη απασχόληση, με παράλληλη ή μη δραστηριότητα, δεν λαμβάνουν σύνταξη προσωρινή ή οριστική ή υπό καθεστώς απασχόλησης συνταξιούχου και δεν έχουν υποβάλει αίτηση για συνταξιοδότηση, ανεξαρτήτως του αν διαθέτουν ασφαλιστική ενημερότητα ή ικανότητα. 

2. Την αποδέσμευση κονδυλίου 50.000.000 ευρώ από τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας τ. ΕΤΑΑ και του απαιτουμένου κονδυλίου από τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας τ. ΟΑΕΕ για την καταβολή του άνω χορηγήματος.

3. Η καταβολή του χορηγήματος γίνεται χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τυχόν οφειλές προς το Δημόσιο και τον e-ΕΦΚΑ. Το επίδομα, όπως ορίζει και η σχετική διάταξη, είναι ακατάσχετο και ανεκχώρητο και δεν συμψηφίζεται με οφειλές έναντι οιουδήποτε τρίτου.

4. Σε περίπτωση που τα προς διάθεση κεφάλαια δεν επαρκούν, το επίδομα να χορηγηθεί στους οικονομικά ασθενέστερους ασφαλισμένους, κατά αύξουσα σειρά και μέχρι εξαντλήσεως των άνω κονδυλίων, με βάση εισοδηματικά κριτήρια που ανάγονται στη χρήση τρέχοντος έτους (2020).

5. Η καταβολή του χορηγήματος θα γίνεται μετά από υποβολή σχετικής αίτησης από τον ασφαλισμένο, η οποία θα υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης για την ακρίβεια των δηλωθέντων εσόδων Ιανουαρίου έως και Νοεμβρίου 2020.

6. Σε κάθε ασφαλισμένο που νόσησε ή θα νοσήσει από Covid-19 να καταβληθεί χορήγημα 800 ευρώ και σε κάθε οικογένεια θανόντα από Covid-19 χορήγημα 2.000 ευρώ, με την προσκόμιση των απαραιτήτων δικαιολογητικών.


Ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος

Γεώργιος Στασινός

Ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου

Αθανάσιος Εξαδάκτυλος

Ο Πρόεδρος της Ολομέλειας των Προέδρων 

Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος

Δημήτρης Κ. Βερβεσός

Ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Κωνσταντίνος Κόλλιας

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας

Αθανάσιος Δεβλιώτης

Ο Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής

Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος

Γεώργιος Ρούσκας

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος

Δημοσθένης Τσιριγώτης

Η Πρόεδρος του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου

Αθηνά Τραχήλη

επιστροφή