17/12/2020

Προσοχή στη συμπλήρωση χειρόγραφων συνταγών

Αγαπητοί συνάδελφοι,


τις προηγούμενες ημέρες σας κοινοποιήσαμε απάντηση του Υπουργείου Υγείας προς το ΥΠ.Α.Α.Τ. σχετικά με τη συντογράφηση αντιβιοτικών. Με βάση την απάντηση αυτή οι κτηνίατροι συνταγογραφούν χειρόγραφα και όχι ηλεκτρονικά.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Αυτό δε σημαίνει ότι ισχύει ο προηγούμενος τρόπος συνταγογράφησης.
Με βάση το νόμο πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία κτηνιάτρου (επώνυμο, όνομα, ΑΜΚΑ, ΕΤΑΑ), στοιχεία ιδιοκτήτη (επώνυμο, όνομα, διεύθυνση, ΑΜΚΑ), είδος ζώου, διάγνωση, φαρμακευτικό σκεύασμα, δοσολογία, σφραγίδα και υπογραφή κτηνιάτρου.
Για αυτό και ως Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος τυπώσαμε συνταγολόγια, τα οποία και μπορείτε να προμηθευτείτε, κάνοντας παραγγελία στη γραμματεία του συλλόγου.

Ελλιπείς συνταγές δε γίνονται δεκτές από τους φαρμακοποιούς και δεν είναι σύννομες.

σ
επιστροφή