07/11/2020

Συμπληρωματική οδηγία για τη μετακίνηση των ελεύθερων επαγγελματιών

Αγαπητοί συνάδελφοι,

βγήκε συμπληρωματική οδηγία για τη μετακίνηση των ελεύθερων επαγγελματιών.
Εκτός του εντύπου από το Π.Σ. Εργάνη μπορούν να μετακινηθούν και με βεβαίωση τύπου Α

Συγκεντρικά:

Α. Για τους εργαζόμενους μισθωτούς υπάρχουν δύο εναλλακτικοί τρόποι
1. Χειρόγραφη Βεβαίωση τύπου Α, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον εργοδότη, με φυσική σφραγίδα αυτού. Παρέχεται με προσωπική ευθύνη του υπογράφοντος
https://forma.gov.gr/#employee
2. Βεβαίωση Άδειας Κυκλοφορίας για τους Εργαζόμενους από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ


Β. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες απαιτείται
1. Βεβαίωση Άδειας Κυκλοφορίας που εκδίδεται από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ
2. Βεβαίωση χειρόγραφη τύπου Α, https://forma.gov.gr/#employee

Με τις Βεβαιώσεις Άδειας Κυκλοφορίας που εξάγονται από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ καλύπτονται και οι εκτός των ορίων περιφερειακής ενότητας μετακινήσεις για λόγους εργασίας


vevaiosia
επιστροφή