06/11/2020

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

ανακοινώθηκαν οι οριστικοί τρόποι μετακίνησεις εργαζομένων

Α. Για τους εργαζόμενους μισθωτούς υπάρχουν δύο εναλλακτικοί τρόποι
1. Χειρόγραφη Βεβαίωση τύπου Α, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον εργοδότη, με φυσική σφραγίδα αυτού. Παρέχεται με προσωπική ευθύνη του υπογράφοντος
https://forma.gov.gr/#employee
2. Βεβαίωση Άδειας Κυκλοφορίας για τους Εργαζόμενους από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ


Β. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες απαιτείται
1. Βεβαίωση Άδειας Κυκλοφορίας που εκδίδεται από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ
2. Βεβαίωση χειρόγραφη τύπου Α

Με τις Βεβαιώσεις Άδειας Κυκλοφορίας που εξάγονται από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ  καλύπτονται και οι εκτός των ορίων περιφερειακής ενότητας μετακινήσεις για λόγους εργασίας

επιστροφή