05/11/2020

Αίτημα προς τη Γ.Γρ. Πολιτικής Προστασίας: Διευκρινίσεις για τη μετακίνηση των κτηνιάτρων

Αθήνα, 5/11/20
Αρ. Πρωτ.: 1840

Προς:
• Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
Κοινοποίηση:
• Υπουργείο Εσωτερικών
• Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη


Θέμα: Διευκρινίσεις για τη μετακίνηση των κτηνιάτρων

Με το παρόν κείμενο ζητούμε να βρεθεί λύση σε μια σειρά από ζητήματα που έχουν προκύψει με την ελεύθερη μετακίνηση υγειονομικών κτηνιάτρων για την άσκηση των καθηκόντων τους.

Πιο συγκεκριμένα:
1. Το έγγραφο που τυπώνεται από το Π.Σ. Εργάνη δεν εμπεριέχει την αναγραφή της ιδιότητας του υγειονομικού – κτηνιάτρου προκειμένου να δικαιολογηθεί η μετακίνησή του ακόμα και σε ώρες περιορισμού κυκλοφορίας σε σημεία εκτός του ιατρείου για την παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών.
2. Οι κτηνίατροι ως ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν υπηρεσίες και εκτός της Περιφέρειας στην οποία βρίσκεται η επαγγελματική τους έδρα. Στην Αττική δε είναι ευνόητο ότι οι κτηνίατροι παρέχουν υπηρεσίες σε διάφορους τομείς της Περιφέρειας. Μέσω του Π.Σ. Εργάνη δεν είναι δυνατή η δήλωση μεταφοράς τους ανά Περιφέρεια ενώ για την Αττική μπορεί να δηλωθεί μόνο η μετακίνηση μεταξύ δυο τομέων.

Προκειμένου, λοιπόν, να μην υπάρξουν ζητήματα που θα θέσουν σε κίνδυνο την υγεία και ευζωία ζώων παρακαλούμε όπως δοθεί δυνατότητα μέσω του υπάρχοντος συστήματος ή των sms για ελεύθερη μετακίνηση των υγειονομικών κτηνιάτρων. Σας υπενθυμίζουμε ότι στην προηγούμενη περίοδο περιορισμού κυκλοφορίας υπήρξε έγγραφο από τον Π.Κ.Σ. που συμπλήρωναν οι κτηνίατροι και μπορούσαν να μετακινούνται ελεύθερα για την άσκηση των καθηκόντων τους.

Με εκτίμηση,

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Α. ΤΡΑΧΗΛΗ Α. ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ
επιστροφή