02/11/2020

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

efka

Οι συνάδελφοι μονοσυνταξιούχοι που στην εκκαθάριση της σύνταξης είδαν ότι το ποσό που λαμβάνουν είναι μικρότερο από όσο έπρεπε, έχουν δικαίωμα να κάνουν ένσταση στον ΕΦΚΑ εντός 3 μηνών από την ημερομηνία εκκαθάρισης. Σε αντίθετη περίπτωση χάνουν το δικαίωμα της ένστασης.επιστροφή