30/10/2020

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ . ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΦ

202093093145222
202093093214202
202093093241886
επιστροφή