06/10/2020

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΟΦ

Την Τετάρτη, 30/9, πραγματοποιήθηκε στον ΕΟΦ σύσκεψη σχετικά με την αδυναμία των κτηνιάτρων να προμηθευτούν φάρμακα με ουσίες όπως η ετομιδάτη (HYPNOMIDATE), η φαιντανύλη (FENTANYL) και η ρεμιφαιντανύλη (ultiva), οι οποίες και χρησιμοποιούνται για αναισθησία, διεγχειρητική και μετεγχειρητική αναλγησία, καθώς και σε προαναισθητικό πρωτόκολλο.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Αντιπρόεδρος του ΕΟΦ, κ. Πάλλης Ελευθέριος, ο κ. Μαλέμης Ιωάννης, ο καθηγητής κ. Σάββας Ιωάννης, εκπρόσωποι του Υπουργείο Υγείας, υπηρεσιακοί παράγοντες. Ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος εκπροσωπήθηκε από την Πρόεδρο, Αθηνά Τραχήλη, ενώ στη συζήτηση συμμετείχε και ο νομικός σύμβουλος του Συλλόγου, κ. Χρήστος Ηλιού.

Στη συνάντηση υπήρξε θετικό κλίμα, καθώς έγινε κοινά παραδεκτό ότι η έλλειψη αυτών των ουσιών στην εφαρμογή της κτηνιατρικής πρακτικής μπορεί να θέσει σε πραγματικό κίνδυνο την υγεία και ευζωία των ζώων. Αναμένουμε, λοιπόν, την έκδοση Υπουργικής Απόφασης που θα ορίζει τη διαδικασία επίλυσης του προβλήματος.
επιστροφή