21/09/2020

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣΑΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: Ενημέρωση σχετικά με την καταχώρηση εμβολίων κατά του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Λάρισα 18/9/2020

Αριθ. Πρωτ.:241063


Θέμα: «Ενημέρωση σχετικά με την καταχώρηση εμβολίων κατά του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου»

Σχετ.: Το αριθμ. πρωτ. 2135/254593/15-9-2020 έγγραφο του Υπ.Α.Α.Τ.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο έχει τεθεί σε λειτουργία η ειδική ψηφιακή εφαρμογή του Υπ.Α.Α.Τ. σχετικά με την καταχώρηση εμβολιασμών κατά του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου. Οι ιδιοκτήτες των σημείων πώλησης /διάθεσης των εμβολίων προκειμένου να έχουν την δυνατότητα πώλησης αυτών των εμβολίων, θα πρέπει:
Α) να δηλώσουν εντός δέκα ημερών στην Δ/νση Κτηνιατρικής Περιφέρειας Θεσσαλίας την πρόθεσή τους να πωλούν εμβόλια κατά του καταρροϊκού πυρετού και μετά να εγγραφούν στην ψηφιακή εφαρμογή του Υπ.Α.Α.Τ. ,
Β)να καταχωρούν στην φόρμα της ψηφιακής εφαρμογής άμεσα τα στοιχεία για το εμβόλιο που διαθέτουν καθώς και τις πληροφορίες που περιέχονται στην κτηνιατρική συνταγή ,
Γ) να καταγράφουν άμεσα τον εμβολιασμό στο μητρώο φαρμακευτικής αγωγής της κάθε εκτροφής και
Δ) να υποβάλλουν στο τέλος κάθε διμήνου στην Δ/νση Κτηνιατρικής Περιφέρειας Θεσσαλίας το Δελτίο εμβολιασμού (Παράρτημα ΙΙ) και το Δελτίο καταγραφής του ζωικού κεφαλαίου που εμβολιάστηκε (Παράρτημα ΙΙΙ) .
Τα έντυπα και οι οδηγίες χρήσης της εφαρμογής περιέχονται στο επισυναπτόμενο ανωτέρω σχετικό έγγραφο και παραμένουμε στην διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις.


Η Δ/ ΝΤΡΙΑ Δ/ΝΣΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΝΤΑΝΙΚΑ ΣΚΟΥΦΑ ΜΑΡΙΑ


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
επιστροφή