16/09/2020

Ανακοίνωση Π.Κ.Σ. σχετικά με την έλλειψη αναισθητικών και αναλγητικών φαρμάκων

Αθήνα, 16-09-2020


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

farmakaΑγαπητοί συνάδελφοι,

Σας υπενθυμίζουμε ότι ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος μετά τη διαπιστωμένη έλλειψη φαρμάκων όπως η ετομιδάτη (HYPNOMIDATE), η φαιντανύλη (FENTANYL) και η ρεμιφαιντανύλη (ultiva), οι οποίες και χρησιμοποιούνται για αναισθησία, διεγχειρητική και μετεγχειρητική αναλγησία, καθώς και σε προαναισθητικό πρωτόκολλο προέβη στη σύνταξη εγγράφου προς τον Ε.Ο.Φ (ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1805/21-05-2020), με το οποίο αιτείται την άμεση εξεύρεση λύσης.

Ακολούθησαν κοπιώδεις λόγω ειδικών υγειονομικών συνθηκών, διαπραγματεύσεις τόσο με την πολιτική ηγεσία, όσο και τη Γεν. Γραμματεία του Υπουργείου Υγείας και είμαστε σε θέση να σας ενημερώσουμε πως αναμένουμε σύντομα σχετική νομοθετική ρύθμιση.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Π.Κ.Σ.
ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΧΗΛΗ

Παρατίθεται προς υπενθύμιση το έγγραφο προς τον Ε.Ο.Φ.

Θέμα: Ελλείψεις συγκεκριμένων φαρμάκων

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,


Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις σοβαρές ελλείψεις που έχουν παρατηρηθεί σε φάρμακα βασικά για την άσκηση της κτηνιατρικής και τη φροντίδα των ζώων.

Πιο συγκεκριμένα, λοιπόν, οι ουσίες στις οποίες παρατηρείται έλλειψη είναι η ετομιδάτη (HYPNOMIDATE), η φαιντανύλη (FENTANYL) και η ρεμιφαιντανύλη (ultiva), οι οποίες και χρησιμοποιούνται για αναισθησία, διεγχειρητική και μετεγχειρητική αναλγησία, καθώς και σε προαναισθητικό πρωτόκολλο. Αποτέλεσμα αυτών των ελλείψεων είναι η αναβολή καρδιοχειρουργικών, αγγειοχειρουργικών και νευροχειρουργικών επεμβάσεων, καθώς και η αναβολή απεικονιστικών εξετάσεων (αξονικές τομογραφίές, ενδοσκοπήσεις) σε υπερήλικα ή επιβαρυμένα ζώα.

Σε επικοινωνία που είχαν μέλη μας με τις εταιρίες εισαγωγής των φαρμάκων ενημερώθηκαν ότι δεν υπάρχουν πια αποθέματα, ενώ κατόπιν επικοινωνίας με τον Ι.Φ.Ε.Τ. και συγκεκριμένα με την κ. Παπαστεργίου, ενημερωθήκαμε ότι τα σκευάσματα ναι μεν είναι διαθέσιμα, αλλά διατίθενται μόνο στα δημόσια νοσοκομεία.

Με δεδομένο ότι δεν υπάρχουν κτηνιατρικά σκευάσματα που να περιέχουν τις ουσίες αυτές ζητάμε να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την εξεύρεση λύσης, αφού οι ελλείψεις αυτές θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή των ζώων και την ορθή άσκηση της κτηνιατρικής επιστήμης
Με εκτίμηση,

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΧΗΛΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ

επιστροφή