08/09/2020

Ορισμός Ζωνών Ελέγχου, Προστασίας & Επιτήρησης για τον καταρροϊκό πυρετό στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

ΖΩΝΕΣ ΠΔΕ ΚΑΤΑΡΡΟΙΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ

ΖΩΝΕΣ ΠΔΕ ΚΑΤΑΡΡΟΙΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ2

ΖΩΝΕΣ ΠΔΕ ΚΑΤΑΡΡΟΙΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ3

ΖΩΝΕΣ ΠΔΕ ΚΑΤΑΡΡΟΙΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ4
επιστροφή