06/07/2020

Μήνυμα σχετικά με τη χρήση και προβολή τίτλων σπουδών από τους κτηνιάτρους

kthniatroi

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Μετά από έγγραφη επιστολή διαμαρτυρίας συναδέλφου προς τον Π.Κ.Σ. σε σχέση με τις επαγγελματικές ειδικότητες της κτηνιατρικής και τους ειδικούς συναδέλφους κτηνίατρους θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι στη χώρα μας το νομικό πλαίσιο που ορίζει τις προϋποθέσεις και τους όρους ορθής άσκησης του κτηνιατρικού επαγγέλματος περιγράφεται σαφώς και δεν επιδέχεται παρερμηνείας.

Τίτλοι όπως DVM (πτυχίο Κτηνιατρικής), CertAVP (Certificate in Advanced Veterinary Practice, του RCVS) κ.λπ., δε συνιστούν διπλώματα επαγγελματικής ειδίκευσης και δεν αναγνωρίζονται ως τέτοια σε καμία ευρωπαϊκή χώρα. Η πολυετής κλινική εμπειρία σε συγκεκριμένο τομέα της κτηνιατρικής δεν καθιστά κάποιο συνάδελφο ειδικό.

Στη χώρα μας υπάρχει ικανός αριθμός ειδικών συναδέλφων, οι οποίοι είναι κάτοχοι του διεθνώς αναγνωρισμένου ανώτατου επαγγελματικού τίτλου εξειδίκευσης επιπέδου PhD, του Διπλώματος Ευρωπαϊκού ή Αμερικανικού Κολεγίου Κτηνιατρικής Εξειδίκευσης, χωρίς ο τίτλος αυτός να διαφοροποιεί τα επαγγελματικά τους δικαιώματα και υποχρεώσεις. Η πολυετής κλινική εμπειρία σε συγκεκριμένο τομέα της Κτηνιατρικής δεν μπορεί να υποκαταστήσει τα απαραίτητα προσόντα και την επιτυχή εξέταση που απαιτούνται για την απόκτηση ευρωπαϊκού διπλώματος εξειδίκευσης.

Σας καλούμε να είστε προσεκτικοί στη δημόσια ανάρτηση, σε θέματα που άπτονται των επαγγελματικών σας τίτλων, δεδομένου ότι προκαλείται σύγχυση στους ιδιοκτήτες ζώων και δημιουργούνται συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού στο πεδίο της άσκησης του κτηνιατρικού επαγγέλματος.

Με εκτίμηση,

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΧΗΛΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ
επιστροφή