01/07/2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έναν κτηνιατρο στο Δήμο Λευκάδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ


d. l.ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Λευκάδας προκηρύσσει μία (1) θέση Κτηνιάτρου με σύμβαση 8μηνης διάρκειας, μέσω του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας 2020 για την υποστήριξη του Δημοτικού Κτηνιατρείου.
Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε ανέργους
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται μέσω του ΟΑΕΔ
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων Δευτέρα 06-07-2020.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δ. ΚΑΛΟΣ

επιστροφή