01/06/2020

Επιστολή του ΠΚΣ προς τον Σύνδεσμο Αντιπροσώπων Εισαγωγέων & Παρασκευαστών Εισαγωγέων & Παρασκευαστών Κτηνιατρικών Φαρμάκων

Αθήνα, 28/05/20
Αρ. Πρωτ: 1806


Προς: Σύνδεσμο Αντιπροσώπων Εισαγωγέων & Παρασκευαστών Εισαγωγέων & Παρασκευαστών Κτηνιατρικών Φαρμάκων

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,
Αξιότιμα μέλη,

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατέθεσε νέο σχέδιο νόμου με θέμα τις «Ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα».
Όπως γνωρίζετε βάσει του ν. 2538/97 η διάθεση κτηνιατρικών φαρμάκων διενεργείται από καταστήματα λιανικής πώλησης, κτηνιατρεία, κτηνιατρικές κλινικές και κτηνιατρικά γραφεία παραγωγικών ζώων και αποκλειστικά εντός των χώρων αυτών, απαγορευομένης της πώλησης ή διάθεσης κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος σε άλλους χώρους ή με άλλους τρόπους. Επιπλέον, στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του ν.2538/97 όπως ισχύει σήμερα, ορίζεται ρητώς πως όποιος παραβιάζει τις ανωτέρω διατάξεις και διαθέτει με άλλους τρόπους κτηνιατρικά φάρμακα τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο, με ποινή φυλάκισης και ανάκληση αδείας. Παρόλα αυτά, στο προς ψήφιση άρθρο 14 του σχεδίου νόμου που αντικαθιστά το ανωτέρω άρθρο 10 ο παραβάτης των διατάξεων του άρθρου 5 δεν υπόκειται σε καμία τιμωρία διοικητική ή ποινική. Ως εκ τούτου, αν αυτό ισχύσει οδηγούμαστε σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις με τη μη ύπαρξη ποινής.
Ως Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος έχουμε στείλει υπόμνημα και έχουμε επικοινωνήσει με τους αρμόδιους φορείς, ζητώντας τη συμπλήρωση του σχεδίου νόμου, προκειμένου να ορίζεται ρητώς ότι απαγορεύεται η διαδικτυακή διάθεση και διακίνηση κτηνιατρικών φαρμάκων, καθώς και τη συγκεκριμένη αναφορά στην παράγραφο 4 του άρθρου 14 του νομοσχεδίου με το οποίο αντικαθίσταται το άρθρο 10 του νόμου 2538/1997 ότι τιμωρούνται με τις αυτές ποινές των υπολοίπων διατάξεων και όποιοι παραβιάζουν το άρθρο 5 του νόμου 2538/97.
Θεωρούμε απαραίτητη την άμεση παρέμβαση όλων εκείνων των εμπλεκόμενων φορέων, άρα και τη δική σας δημόσια δήλωση περί ανάγκης ύπαρξης των συγκεκριμένων συμπληρώσεων για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα που άπτεται ξεκάθαρα της διασφάλισης της υγείας των ζώων, αλλά και της προάσπισης της δημόσιας υγείας

Με εκτίμηση,

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΧΗΛΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ
επιστροφή