22/05/2020

Έγγραφο προς ΕΟΦ:Ελλείψεις συγκεκριμένων φαρμάκων

ΕΟΦ

Αθήνα, 21/05/20
Αρ. Πρωτ: 1805


Προς: Ε.Ο.Φ.
Υπόψη Προέδρου, κ. Μαλέμη


Κοινοποίηση: Ι.Φ.Ε.Τ.

Θέμα: Ελλείψεις συγκεκριμένων φαρμάκων

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,


Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις σοβαρές ελλείψεις που έχουν παρατηρηθεί σε φάρμακα βασικά για την άσκηση της κτηνιατρικής και τη φροντίδα των ζώων.

Πιο συγκεκριμένα, λοιπόν, οι ουσίες στις οποίες παρατηρείται έλλειψη είναι η ετομιδάτη (HYPNOMIDATE), η φαιντανύλη (FENTANYL) και η ρεμιφαιντανύλη (ultiva), οι οποίες και χρησιμοποιούνται για αναισθησία, διεγχειρητική και μετεγχειρητική αναλγησία, καθώς και σε προαναισθητικό πρωτόκολλο. Αποτέλεσμα αυτών των ελλείψεων είναι η αναβολή καρδιοχειρουργικών, αγγειοχειρουργικών και νευροχειρουργικών επεμβάσεων, καθώς και η αναβολή απεικονιστικών εξετάσεων (αξονικές τομογραφίές, ενδοσκοπήσεις) σε υπερήλικα ή επιβαρυμένα ζώα.

Σε επικοινωνία που είχαν μέλη μας με τις εταιρίες εισαγωγής των φαρμάκων ενημερώθηκαν ότι δεν υπάρχουν πια αποθέματα, ενώ κατόπιν επικοινωνίας με τον Ι.Φ.Ε.Τ. και συγκεκριμένα με την κ. Παπαστεργίου, ενημερωθήκαμε ότι τα σκευάσματα ναι μεν είναι διαθέσιμα, αλλά διατίθενται μόνο στα δημόσια νοσοκομεία.

Με δεδομένο ότι δεν υπάρχουν κτηνιατρικά σκευάσματα που να περιέχουν τις ουσίες αυτές ζητάμε να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την εξεύρεση λύσης, αφού οι ελλείψεις αυτές θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή των ζώων και την ορθή άσκηση της κτηνιατρικής επιστήμης

Με εκτίμηση,
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΧΗΛΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ
επιστροφή