04/05/2020

Νέο Έγγραφο προς Δήμο Βοϊου


Αρ. Πρωτ: 1801

αμνοεριφιαΠρος: Δήμο Βοϊου, υπόψη Δημάρχου, κ. Ζευκλή Χρήστου

Κοινοποίηση: Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα: Εμβολιασμός αμνοεριφίων


Κύριε Δήμαρχε,

Παρά το χθεσινό έγγραφο με το οποίο σας ενημερώναμε περί του παρανόμου του εμβολιασμού παραγωγικών ζώων από κτηνιάτρους με τους οποίους συμβάλλεται ο Δήμος ενημερωθήκαμε ότι συνεχίζεται η διαφήμιση του συγκεκριμένου προγράμματος μέσω ραδιοφωνικών μηνυμάτων.
Επειδή δεν έχετε δικαίωμα να διαθέτετε κονδύλια του Δήμου άνευ νομοθετικών διατάξεων σας επισημαίνουμε ότι αν δε διακόψετε κάθε ενέργεια σχετική με το ανωτέρω πρόγραμμα μας ωθείτε, στα πλαίσια της τήρησης της νομιμότητας σε ό,τι αφορά τον κλάδο μας, να σας καταγγείλουμε στην αρμόδια εισαγγελία για παράβαση καθήκοντος και κατάχρηση εξουσίας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΧΗΛΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ

επιστροφή