31/03/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΤΟΥ ΠΚΣ

αρχείο λήψης (2)

Κυρίες-κύριοι,

Σας ενημερώνω ότι σύμφωνα με Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, που αναρτήθηκε σήμερα 31/3/2020, οι κτηνιατρικές δραστηριότητες συμπεριελήφθησαν στη νέα λίστα των επαγγελμάτων, τα οποία πλήττονται σημαντικά από την πανδημία του κορωνοϊού.

Αναλυτικά, οι νέοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας που εντάχθηκαν στη λίστα είναι οι εξής:
75 Κτηνιατρικές δραστηριότητες
75.0 Κτηνιατρικές δραστηριότητες
75.00 Κτηνιατρικές δραστηριότητες
75.00.1 Κτηνιατρικές υπηρεσίες
75.00.11 Κτηνιατρικές υπηρεσίες για ζώα συντροφιάς
75.00.11.01 Υπηρεσίες κτηνίατρου ζώων συντροφιάς, αποκλειστικά με προσωπική εργασία
75.00.12 Κτηνιατρικές υπηρεσίες ζωικής παραγωγής (αγροκτημάτων)
75.00.19 Άλλες κτηνιατρικές υπηρεσίες
75.00.19.01 Υπηρεσίες κτηνίατρου ζώων άλλων από συντροφιάς, αποκλειστικά με προσωπική εργασία

Παρακαλώ, όπως απευθυνθείτε στους λογιστές σας, προκειμένου να ολοκληρώσουν τις ενέργειες που απαιτούνται για την ένταξή σας στο πλαίσιο στήριξης των πληττόμενων επιχειρήσεων.

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΤΟΥ Π.Κ.Σ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ
επιστροφή