26/03/2020

Επιστολή διαμαρτυρίας προς ΓΕΩΤΕΕ

Αθήνα, 26/03/20
Αρ. Πρωτ: 1798


Αθήνα, 26/03/20


Προς: μέλη ΔΣ ΓΕΩΤΕΕ
Κοινοποίηση: Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων


Θέμα: Επιστολή διαμαρτυρίας προς ΓΕΩΤΕΕ

Με έκπληξη λάβαμε γνώση της από 23/3/20 με Αρ.Πρωτ: 1454 επιστολή σας προς του Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Συμπερίληψη γεωτεχνικών επιχειρήσεων στα μέτρα ενίσχυσης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων λόγω κορωνοϊου», η οποία υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., κ Μάμαλη, όμως, λόγω της σοβαρότητας του θέματος πληροφορηθήκαμε ότι το περιεχόμενο αυτής ήταν εις γνώση όλων των μελλών του ΔΣ.

Υποτίθεται ότι θεμελιώδης υποχρέωση του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με βάση το καταστατικό και το νόμο είναι η προστασία των επαγγελμάτων που υπάγονται στο ανωτέρω Επιμελητήριο.
Στο συγκεκριμένο έγγραφο, ενώ εξυμνείτε το έργο των κτηνιάτρων και την προσφορά μας στην προστασία της δημόσιας υγείας, εν συνεχεία και όταν συγκεκριμενοποιείτε τους ΚΑΔ που θα πρέπει να συμπεριληφθούν στη σχετική λίστα με κάποιο «μαγικό» τρόπο ξεχνάτε να αναφέρετε τους αντίστοιχους ΚΑΔ των κτηνιάτρων.
Δεν επρόκειτο περί λάθους εκ παραδρομής αλλά περί σκόπιμης ενέργειας διότι προ της αποστολή του εγγράφου μέλος του ΔΣ του ΓΕΩΤΕΕ, μη κτηνίατρος, επικοινώνησε με μέλος του Προεδρείου του ΔΣ ΤΟΥ ΠΚΣ, τον ενημέρωσε για τη μη αναφορά των ΚΑΔ των κτηνιάτρων στη λίστα και ο συνάδελφος του τόνισε το αυτονόητο, ότι δηλαδή πρέπει να συμπεριληφθούμε και του απέστειλε με mail τους κωδικούς δραστηριοτήτων των κτηνιάτρων. Παρά ταύτα η σχετική λίστα δε μετεβλήθη.

Αντιλαμβάνεστε ότι η συγκεκριμένη συμπεριφορά σας είναι παράνομη και αντίθετη με το καταστατικό και το νόμο περί στήριξης των επαγγελμάτων που ανήκουν στο επιμελητήριο, ιδιαιτέρως δε αυτές τις κρίσιμες για όλους στιγμές.
Το πιο τραγικό βεβαίως είναι ότι οι κτηνίατροι που συμμετέχουν στο ΔΣ του ΓΕΩΤΕΕ και οι οποίοι θα έπρεπε λόγω ιδιότητας να διακρίνονται από ιδιαίτερη ευαισθησία συμφώνησαν με τη συγκεκριμένη παράλειψη. Τραγικό και απαράδεκτο εκ μέρους τους όχι, όμως, ανεξήγητο, αφού οι ίδιοι είναι δημόσιοι κτηνίατροι και έχουν εξασφαλισμένο το μισθό τους στο τέλος του μήνα.

Επειδή με τις πράξεις και τις παραλήψεις σας ουσιαστικά εμπαίζετε και αδιαφορείτε για τον κτηνιατρικό κλάδο

Επειδή συνεπώς για λόγους ανεξήγητους δεν έχετε την πρόθεση και τη διάθεση να εκπροσωπείτε τους κτηνίατρους

Επιφυλασσόμαστε κάθε νόμιμης ενέργειας, ιδιαιτέρως δε της αναζήτησης ποινικών και αστικών ευθυνών σε ό,τι αφορά αφενός τη μη τήρηση των υποχρεώσεων σας και καθηκόντων σας εκ της θέσεώς σας, αφετέρου την αναζήτηση κάθε ζημίας των μελών μας, πολλοί εκ των οποίων έχουν και υπαλλήλους, που εξαιτίας της παράλειψής σας δε δύνανται ούτε αυτοί να συμπεριληφθούν στις καταστάσεις αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Με βάση τα ανωτέρω ζητούμε να προβείτε άμεσα στη διόρθωση του εγγράφου και να αποστείλετε νεότερο εις το οποίο να συμπεριλαμβάνονται οι ΚΑΔ των κτηνιάτρων και βεβαίως εν ευθέτω χρόνω και μετά τη λήξη της κατάστασης που διάγει η χώρα να έχετε την ευθιξία να υποβάλλετε τις παραιτήσεις σας.


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΧΗΛΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ

επιστροφή