19/03/2020

Ενημέρωση της FVE για τον SARS -COV- 2

FVE


Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορεπιτε να διαβάσετε στα ελληνικά (καθως και σε άλλες γλώσσες της Ε.Ε.) την ενημέρωση της FVE σχετικά με τον SARS-COV-2

http://translate.google.com/translate?hl=auto&langpair=auto|el&u=https%3A%2F%2Fus10.campaign-archive.com%2F%3Fu%3D43c46b0b512305332e33bbbf4%26id%3D4bce0484f7%26e%3Da9a9abff9a
επιστροφή