19/03/2020

Ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία του SARS-COV-2

Αθήνα, 19/03/20
Αρ. Πρωτ: 1794


Προς: Υπουργείο Οικονομικών,
Υπόψη Υπουργού, κ. Σταϊκούρα
Υπόψη Υφυπουργού, κ. Βεσυρόπουλου
Κοινοποίηση: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Υπόψη Υπουργού, κ. Γεωργιάδη


Θέμα: Ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία του SARS-COV-2


Αξιότιμοι κ. Υπουργοί,
Αξιότιμε κ. Υφυπουργέ,


Βρισκόμαστε μπροστά στην αρχή της πανδημίας του SAR-COV-2 και ήδη, εξαιτίας των αναγκαίων μέτρων που έχουν ληφθεί από την κυβέρνηση για περιορισμό της διασποράς του ιού, είναι ορατά τα αρνητικά αποτελέσματα και στα κτηνιατρεία, τις κτηνιατρικές κλινικές, τα καταστήματα λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμάκων και τα κτηνιατρικά γραφεία παραγωγικών ζώων.

Ως Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος εξαρχής εκδώσαμε συστάσεις και οδηγίες προς τα μέλη μας και τους ιδιοκτήτες ζώων να περιορίσουν τις επισκέψεις στα κτηνιατρεία και αυτές να γίνονται κατόπιν ραντεβού και σε έκτακτες περιπτώσεις. Ως γίνεται αντιληπτό το οικονομικό κόστος αυτής της αναγκαίας επιλογής είναι τεράστιο για εμάς, την τηρούμε, όμως, αντιλαμβανόμενοι τις δύσκολες συνθήκες που διάγουμε και την επιβεβλημένη λόγω της ιδιότητάς μας υποχρέωση να συμβάλουμε στην προστασία της υγείας ανθρώπων και ζώων.

Για τους παραπάνω λόγους με την παρούσα επιστολή θεωρούμε ορθό και αιτούμαστε οι ΚΑΔ 75 (κτηνιατρικές δραστηριότητες) και οι ΚΑΔ 47.73.74.13 (λιανικό εμπόριο φαρμάκων ειδικά κτηνιατρικής χρήσης) να ενταχθούν στα μέτρα οικονομικής ενίσχυσης.

Με εκτίμηση,

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΧΗΛΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ
επιστροφή