13/02/2020

Απόφαση ΕΟΦ για επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε e-shop για παράνομη πώληση κτηνιατρικών φαρμάκων κατόπιν καταγγελίας του ΠΚΣ

Απόφαση ΕΟΦ για επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε e-shop για παράνομη πώληση κτηνιατρικών φαρμάκων κατόπιν καταγγελίας του ΠΚΣ
EOF_page-0001
επιστροφή