09/10/2019

Ημερίδα Π.Κ.Σ., Αθήνα, 19/10/19 :Κίνδυνοι και προφυλάξεις κατά την άσκηση της Κτηνιατρικής

Εκδήλωση

Πρόγραμμα Ημερίδας

14.30: Εναρκτήριος χαιρετισμός από την Πρόεδρο του ΠΚΣ, Τραχήλη Αθηνά

14.45 - 15.30: Ματθαίος Μυλωνάκης, «Ορθές πρακτικές για ασφαλείς χημειοθεραπείες στα ζώα συντροφιάς»
15.30-16.00: Παπάζογλου Χρήστος: "Η συμβολή της Ιατρικής της Εργασίας και του προληπτικού περιοδικού ελέγχου για την πρόληψη επαγγελματικού κινδύνου στο χώρο των κτηνιάτρων"
16.00-16.15 Διάλειμμα για καφέ
16.15-16.45: Βασιλική Ζαφειροπούλου, "Συνθήκες εργασίας των δημοσίων κτηνιάτρων. Αιτιολόγηση του επικίνδυνου και ανθυγιεινού χαρακτήρα του κτηνιατρικού επαγγέλματος "
16.45-17.15: Αγγελική Μανέτου: "Οι νέοι Κανονισμοί Ακτινοπροστασίας και η εφαρμογή τους στην κτηνιατρική πράξη"
17.15-17.45: Κουρτζής Κωνσταντίνος: "Μπορεί να κηρυχθεί ανθυγιεινό το κτηνιατρικό επάγγελμα; Όροι και προϋποθέσεις"

Θα ακολουθήσει συζήτηση
επιστροφή