27/03/2007

Πρόγραμμα Επιχορήγησης Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ν.Ε.Ε.) 2006 - Νέων Επιστημόνων - Κτηνιάτρων, Μάρτιος 2007

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ

Σας πληροφούμε ότι καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση αιτήσεων για ένταξη στο συγκεκριμένο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ είναι η 31η Μαρτίου 2007.

Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση ύψους 12.000 ευρώ για 4.000 νέους επιστήμονες και απευθύνεται σε συναδέλφους που άρχισαν να λειτουργούν Κτηνιατρείο μετά την 1.1.2006 και αποφοίτησαν τα τέσσερα τελευταία χρόνια.

Όλες τις προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα και την αντίστοιχη αίτηση μπορείτε να τις βρείτε στη σελίδα του ΟΑΕΔ 
επιστροφή