19/08/2019

Αφρικανική Πανώλη-Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων

af. panvlhΑγαπητοί συνάδελφοι,

Σας υπενθυμίζουμε ότι, ήδη, από το Σάββατο 17-08-2019 διατρέχει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων μετά την "προκήρυξη σαράντα έξι (46) θέσεων ειδικότητας ΠΕ Κτηνιατρικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με σκοπό την αποτροπή εισόδου στη χώρα της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων και τον έλεγχο του νοσήματος στην περίπτωση της εξάπλωσής του. Η διαδικασία πρόσληψης διενεργείται από τη Διεύθυνση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων", όπως ακριβώς αναφέρεται στην Απόφαση 6153/204490/12.08.2019, με την οποία ορίζονται σαφώς τα γενικά και ειδικά απαραίτητα προσόντα των συμμετεχόντων, οι πίνακες κατανομής προσωπικού και τα καθήκοντα των κτηνιάτρων μετά την πρόσληψή τους.
Για την ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών λειτουργούν οι σύνδεσμοι ax2u299@minagric.gr και ax2u196@minagric.gr.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους Υπηρεσίες με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 23-08-2019.
Λόγω της πενθήμερης διάρκειας της διαδικασίας και καθώς σύμφωνα με τα ως τώρα δεδομένα δεν επίκειται παράταση της προθεσμίας, προτείνουμε στους ενδιαφερομένους να κινηθούν όσο το δυνατόν πιο άμεσα για την έγκυρη και έγκαιρη υποβολή των δικαιολογητικών τους.

Με εκτίμηση,

Η Πρόεδρος Π.Κ.Σ.
Αθηνά Τραχήλη

επιστροφή