10/05/2019

Μείωση του ΦΠΑ στην παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών

Αθήνα, 10/05/19
ΑΠ: 1722

FPA

Προς την Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
κ. Ολυμπία Τελιγιορίδου

Θέμα: Μείωση του ΦΠΑ στην παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών

Η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στην παροχή υπηρεσιών των κτηνιάτρων αποτελεί πάγιο αίτημα του συλλόγου μας. Με αφορμή την αναφορά του πρωθυπουργού περί μείωσης του συντελεστή ΦΠΑ σε διάφορους τομείς και γνωρίζοντας την ιδιαίτερη ευαισθησία που σας διακρίνει λόγω και της ιδιότητάς σας ως κτηνιάτρου, αλλά και του ενδιαφέροντος που δείχνετε για τους οικονομικά αδύναμους συνανθρώπους μας επαναφέρουμε το ανωτέρω αίτημα μας.

Είναι κοινή παραδοχή των συναδέλφων μας κτηνιάτρων ότι πολλοί φιλόζωοι, ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς δυσκολεύονται οικονομικά να τηρούν απαρέγκλιτα τους κανόνες εμβολιασμού και περίθαλψης των ζώων με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο τόσο η υγεία και ευζωία των ζώων όσο και η Δημόσια Υγεία. Η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ κτηνιατρικών υπηρεσιών θα συμβάλει στη μείωση του κόστους περίθαλψης των ζώων και αποτελεί σαφώς ένα κοινωνικό μέτρο για τη διευκόλυνση των οικονομικά ασθενέστερων ιδιοκτητών ζώων και κατ’ επέκταση του συνόλου της κοινωνίας.

Πέραν των ανωτέρω, η δραστική μείωση του ΦΠΑ στις κτηνιατρικές υπηρεσίες θα μειώσει και το κόστος παραγωγής των προϊόντων των κτηνοτροφικών μονάδων με άμεση συνέπεια τη μείωση των εξόδων των κτηνοτρόφων και τη μείωση των τιμών των τελικών προϊόντων παραγωγής (γάλα, τυρί κ.λπ.).

Ευελπιστούμε με τη συνδρομή σας να γίνει δεκτό το αίτημά μας περί δραστικής μειώσεως του συντελεστή ΦΠΑ κτηνιατρικών υπηρεσιών, απόφαση που συνεπάγεται την πληρέστερη περίθαλψη των ζώων συντροφιάς, αλλά και τη μείωση του κόστους παραγωγής των εκ των κτηνοτροφικών μονάδων παραγόμενων προϊόντων με αντίστοιχη μείωση βασικών ειδών διατροφής του καταναλωτή.

Με εκτίμηση,

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Α. ΤΡΑΧΗΛΗ Α. ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ
επιστροφή